האם מותר שריפת ברית חדשה‎‎

שו”תקטגוריה: הלכההאם מותר שריפת ברית חדשה‎‎
ד' שאל לפני חודש 1

רב מיכאל
כשחזרתי על פרשת ויצא, חשבתי שיש קצת ראייה למה שאתה כותב לגבי השאלה אם מותר (או אפילו יש חיוב) או איסור לשרוף ספר ברית חדשה (בספר בין העמודים).   אם נגיד (כמו רש״י) שתרפים הם עבודה זרה, ואם מותר לקחת ולשרוף אותם, למה יעקב נתן רשות ללבן לחפש אותם?  ועוד, למה קלל וחייב למוות מי שלק אותם?   יש דרכים לתרץ אבל בפשטות, יעקב נהג בסבלנות עם אחרים, אפילו שהם עובדים ע״ז.   וגם בסוף הפרשה כל אחד משביע לאלקים שלו.
שבת שלום

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני חודש 1

אכן, אבל מלפני מתן תורה עוד לא ממש הייתה הלכה וקשה להביא משם ראיות. למשל, תמיד אפשר לומר שזה היה על פי הדיבור (כמו יעקב שנשא שתי אחיות).
שבת שלום

 

השאר תגובה

Back to top button