האם עשה חיובי מותנה דוחה ביטול עשה חיובי מותנה

שו"תקטגוריה: הלכההאם עשה חיובי מותנה דוחה ביטול עשה חיובי מותנה
אורן שאל לפני שבוע 1

שבוע טוב הרב,
האם מי שבדר"כ לובש ציצית עם פתיל תכלת, ויצא שנקלע למצב בו אין לו גישה לציצית עם תכלת אבל יש לו גישה לציצית בלי תכלת. האם מותר לו להתעטף בציצית בלי תכלת? כלומר, האם העשה החיובי מותנה של הלבן דוחה את ביטול העשה החיובי מותנה של התכלת? או שאולי עדיף לו להימנע מלהתעטף בציצית.
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

שאלה מעניינת. מנהג העולם שכן מטילים לבן בלי תכלת ולא נמנעים מלבישת בגד ד כנפות. כך גם היה תמיד לפני שמצאו את התכלת. השאלה מדוע באמת לא נמנעו מלבישת הבגד כדי לא להיכנס לביטול עשה של תכלת. ייתכן שקיום עשה של לבן במחיר ביטול תכלת באונס הוא שווה. יש עליך מעשה של ציצית ואתה מקיים אותו. מה לעשות שיש בצדו מחיר של ביטול עשה של תכלת?!
משום מה הסברא נראית שאי לבישת בגד לא יכולה להיות עדיפה על לבישתו וקיום חלקי של המצווה. זה מזכיר לי את המנ"ח שכותב שבוודאי מי שלא עשה וידוי עם התשובה לא ביטל עשה של וידוי, שהרי לא סביר שמצבו גרוע ממי שלא עשה תשובה כלל.
ועדיין הדברים צל"ע.

טירגיץ הגיב לפני שבוע 1

כאן בציטוט מובאת טענה (מאת טוען מומחה) שהמפקפק בתכלת מספק צריך לא ללבוש ד כנפות כלל
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=19&t=57924#p733893

לגבי הסברא. הדימוי לתשובה לכאורה לא נראה מספיק, כי שם מלכתחילה מוטלת עליו חובה לעשות תשובה ולהתוודות. ואם קיים חלק מחובתו בוודאי לא ייתכן שגרע (מסתמא התכוונת אעפ"כ, אבל מדוע). אבל בציצית למה לא יפשוט הד כנפות ולא יבטל מאומה?
ולעיקר השאלה לא הבנתי למה זה לא פשוט שאסור ואין כאן דחייה כי עשה לא דוחה עשה, ועשה מותנה כשמתקיים התנאי הוא עשה רגיל כמו שהתבאר שם ושם. אמנם בתשובה נכנס נידון חדש של חלקי מצווה האם ייתכן שיפריעו זה לזה.

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

לא הבנתי מדוע ללבוש ציצית גם בלי שיש ספק כלשהו. גם כשאין בכלל תכלת או ברור לנו שהתכלת אינה זו, עלינו להימנע מלבישת בגד ד כנפות בגלל ביטול עשה של תכלת. לשיטתך בסוף דבריך למה לבשו בגד ד כנפות כל הדורות עד ימינו? הרי הם ביטלו עשה דתכלת.
לגבי התשובה זה כן דומה. המנ"ח בוחן את העמדה שזוהי מצווה חיובית מותנה, כלומר שאם עושה תשובה יש עליו חובה להתוודות. אם כן, אין חובה לעשות תשובה ולא להתוודות. ורק אם עושה תשובה ולא התוודה ביטל עשה של וידוי. ועל כך הוא כותב שזה לא סביר שמי שעשה תשובה ולא התוודה גרע ממי שלא עשה תשובה כלל, אף שאין חובה לעשות תשובה.

טירגיץ הגיב לפני שבוע 1

לא שמתי לב וטעיתי. (היה לי בראש ציור שיש ספק תכלת שמובא שם בציטוט בדברי ר' סער מייזל, ולא כמו בשאלה שאין שום תכלת). באמת כשאין אפשרות לתכלת אין לי שום דעה.

כשיעשה תשובה יתחייב וידוי אבל כבר כעת מחויב בתשובה. הוידוי הוא מחויב בתולדה ולא ממש דומה למותנה. כלומר בציצית אפשר להימנע מד' כנפות ולא לבטל מאומה, אבל בתשובה אם לא יעשה תשובה יבטל עשה של תשובה. אז לא אמרה תןרה עשה תשובה לתקלה. מה הדמיון?

טירגיץ הגיב לפני שבוע 1

אני מתנצל על טשטוש המוחין, א"צ להתייחס לכל הנ"ל.

השאר תגובה

Back to top button