הבדל בין מסך למציאות

שו"תהבדל בין מסך למציאות
א.צניעות שאל לפני 4 שנים

האם יש הבדל בשמירת העיינים בעולם "המציאותי" לבין העולם הווירטואלי? כלומר אנחנו רואים שהרבה אנשים ברוך ה' מקפידים על שמירת העיינים במרחב הציבורי אבל נראה לכאורה שלרוב אין בעיה להיחשף לתרבות הפנאי של הסרטים וסדרות שבהם מופיע דברים לא צנועים שהם לא היו מעיזים להסתכן לראות ברחוב. חוץ מהחשש ייחוד וביאה שקיים בעולם בחוץ יש עוד הבדלים הלכתיים בן דבר לא צנוע באמת לדבר לא צנוע במסך? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שנים

מה שמעורר הרהורים אסורים הוא אסור. אמנם בראיית איברים מכוסים של אדם שנאסרו הלכתית, יש אולי מקום לראות זאת כאיסור פורמלי (לא רק אם וכאשר מביא להרהורים) ואז נאסרה רק ראייה של אדם ממש (כמו ראיית שיער או שמיעת קול כשלא מביא להרהור). ראה בזה בריטב"א סוף קידושין שכתב שהכל נאסר רק מחמת שמביא להרהורים ותלוי בכל אחד.
באשר לראיית סרטים כמו הליכה ברחוב, יש את דין "לא אפשר ולא קא מכוין", וכבר נגעתי בזה כאן בעבר. ראה למשל כאן:
https://mikyab.net/%D7%A9%D7%95%D7%AA/%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%A6%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/

השאר תגובה

Back to top button