הבטחות לחיי העולם הבא

שו”תקטגוריה: מחשבההבטחות לחיי העולם הבא
sam שאל לפני שנה 1

שלום הרב,
כיצד נכון להבין לדעתך הבטחות לחיי העולם הבא המופיעות במקורותינו, למשל:
 
רמב”ם הלכות מלכים פרק ה
אמרו חכמים כל השוכן בארץ ישראל עונותיו מחולין, שנאמר ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון, אפילו הלך בה ארבע אמות זוכה לחיי העולם הבא, וכן הקבור בה נתכפר לו, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר וכפר אדמתו עמו, ובפורענות הוא אומר על אדמה טמאה תמות, ואינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו אחר מותו, ואעפ”כ גדולי החכמים היו מוליכים מתיהם לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא יודע. אני מניח שאלו הבטחות שמטרתן השגת המעשים המדוברים.

השאר תגובה