הבנה בדברי הרמב"ם

שו"תקטגוריה: אמונההבנה בדברי הרמב"ם
ישי שאל לפני 4 חודשים

כל המצוות שניתנו לו למשה בסיני – בפירושן ניתנו, שנאמר (שמות כד יב): "ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה" – "תורה" זו תורה שבכתב, ו"מצוה" זו פירושה, וצונו לעשות התורה על פי המצוה. ומצוה זו היא הנקראת "תורה שבעל פה".

מהי כוונת הרמב"ם?
לכאורה זה סותר את זה שאמרת שגם הרמב"ם סובר שבמעמד הר סיני ניתנו רק מעט הלכות למשה מסיני ומידות דרש, אם כן מה היא ההבנה הנכונה בדבריו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

שתי אפשרויות: 1. הפירושים היסודיים ניתנו שם. זה לא אומר שהכל ניתן שם. סביר מאד שכשניתנה למשה מצווה כלשהי ניתן לו גם הסבר. 2. מדובר באמירה נורמטיבית ולא היסטורית. ניתנו לו הכלים לפרשנות ולדרש, ותוצרי השימוש בהם צריכים להיחשב כאילו ניתנו בסיני.

השאר תגובה

Back to top button