ההיסטוריה של העם הפלסטיני ומכונות גילוח

שו"תקטגוריה: כלליההיסטוריה של העם הפלסטיני ומכונות גילוח
אלעד שאל לפני 6 שנים

שלום הרב,
לאחרונה התפרסם ספר 'ההיסטוריה של העם הפלסטיני' ובו 120 עמודים ריקים, הימין בכלל והציבור הדת"ל בפרט בפייסבוק שמחים עד מאוד ואני קצת נבוך מהעניין.
אני לא מבין האם זהו יסוד המחלוקת? אני מניח שחלקית כן, כי אם מקבלים שישנו עם, ומניחים שלכל עם מגיעה מדינה הרי שלעם הפלסטיני מכיעה מדינה. אבל מצד שני זו לא האחריות שלנו, לעומת הטענה 'לאנשים לא מגיע להיות נכבשים' שהיא טענה שקשה יותר להתמודד איתה עקרונית, גם אם פרקטית ניתן לטעון שלא בשלה השעה.
בנוסף, אני לא חושב ש120 עמודים ריקים זה סביר, כי גם אם ההיסטוריה של העם הפלסטיני התחילה ב67 זה עדיין כור הברזל שלא שונה מהותית מיצירת עם ישראל במצרים.
רציתי לשמוע את דעת הרב.
ובנושא קרוב, מה דעתך לגבי מכונות גילוח? על פניו נראה שיש רוב מתירים, אך מאידך בדברי תורה הלך אחר המחמיר. ומילא אם היתה סברא אחת ישרה להתיר. האם ישנה כזאת לדעתך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 6 שנים

שלום אלעד.
לא שמעתי על הספר המשעשע הזה. זו כמובן בדיחה ולא צריך לקחת אותה ברצינות רבה מדיי. אבל כמו כל בדיחה יש בה משהו אמתי ונכון מאד. גם אם נכיר בעם הזה כעם (אני לא מקבל את התפיסה שכל קבוצה שרוצה הכרה מגיעה לה הכרה כזאת), אם הוא הוקם אחרי הקמת מדינת ישראל, עליו לממש את זכויותיו לא על חשבוננו. שיילכו לאוגנדה. גם אנחנו לא דורשים זכויות על מצרים. בשלב הבא החרדים יכריזו על עצמם כעם, ואנשי מטולה או אכזיב (של אלי אביבי) יכריזו על מדינה וכן הלאה. כשיש מדינה קיימת שום עם שקם בתוכה לא יכול לדרוש זכויות עצמאיות בתוכה. שיפרשו למקום אחר ויקימו להם מדינה.
זה במישור הזכויות. יש כמובן שיקולים פרקטיים, אבל השאלה לא עסקה בהם.
מכונת הגילוח לא עוקרת את השערות עד השורש. מה רע בסברא הזאת? ומה שבדברי תורה הולכים אחרי המחמיר זה רק היכא שאתה בספק. אם לך יש עמדה אז החולקים לא רלוונטיים מבחינתך.
 

אלעד הגיב לפני 6 שנים

גם תער לא עוקר שערות מהשורש, ובפרט אם מגלחים בתער עם כיוון צמיחת השיער ולא נגד כמו שממליצים העוילם.
שאלתי לגבי סברה כיוון שאם יש סברה שאתה משוכנע ממנה אז אין צורך להחמיר, אבל הסברות מזכירות לי את סברות ערלה בחציל

מיכי צוות הגיב לפני 6 שנים

לא כתבתי "מהשורש" אלא "עד השורש". מכונה שעוקרת עד השורש אכן אסורה כמו תער.

אגב, כמדומני שיש עוד סברות (הסכין המסתובב במכונה הוא כמו מספריים ולא בדרך תער. אבל לא בדקתי כעת).

אלעד הגיב לפני 6 שנים

תודה על התשובה

דביר ש הגיב לפני 2 חודשים

הרב כתב ההיתר במכונת גילוח כי לא עוקרת עד השורש.

עיינתי קצת בסוגיה, ואשמח להסבר ההיתר.

לגבי השימוש במכונת גילוח, מהסוגיה במכות עולה שבשביל לאסור צריך שיעמוד בשני קריטריונים, גילוח והשחתה.

גדר הגילוח- לריב"ן ותוס' גדר הגילוח האסור הוא האם דרך להשתמש בכלי זה, ואילו לרמב"ם והמאירי גדר גילוח היינו בכלי שאופי פעולתו בגזיזה, ע"פ שתי שיטות אלו פשוט שמצד הגילוח אין היתר (אמנם יש לדון מצד ההשחתה).
אמנם, לרמב"ן הגדר לאסור הוא בכלי שביכלתו להביא לתוצאה של חיתוך כמות גדולה בבת אחת, ולפיו באמת ניתן להתיר.

גדר השחתה- לריב"ן מה שאינו משחית היינו שאין חותכין שיער בצד עיקר כתער, ומעין זה בתוס' וברא"ש שכתבו שבמספרים אינו נוטל השיער מעיקרו ומשרשו (להבנתי עד השורש), ובנ"י גדר ההשחתה כל שלא ניכרות השערות.
א"כ, מצד ההשחתה, בפועל לאחר הגילוח העור מגולח למשעי, בדומה לתער, ולפי הבנתי לראשונים זה נכלל בכלל השחתה.
האם הפער הקטן שאולי ישנו בין תער למכונה (אני לא מכיר את המציאות בתער) הוא מספיק בשביל להגדיר שאינו חותך בצד השורש? ההבדל לא ניכר לעין ונראה מאד לא משמעותי, והאם נאמר כן מסברא ללא ביסוס כנגד חמישה איסורי תורה?
הרב רבינוביץ שהתיר הסתמך על הרמב"ן בגדר גילוח (והיה לו פשוט שיש השחתה), ואילו הרב רפפורט כתב להתיר ע"פ הבנת הכתב והקבלה שגדר הגילוח הוא באופי הפעולה ולא בתוצאה (בניגוד לראשונים שתלו הדבר בתוצאה), ורצה להתיר מחמת דאין נחשב גילוח אם לא בהעברה אחת על הפנים (זה שונה מהרמב"ן, הרמב"ן דן דאין זו השחתה ואילו הכתב והקבלה שאין זה גילוח).
מה שבמכון צומת דנים מצד אופן הפעולה שדומה למספרים- גם הם בעצמם ברמת המיקרו מודים שהסכין יכול לחתוך גם בלא החלק השני, ולפחות מסתקפים בזה, אמנם ברמת המאקרו נראה כמו מספריים ומצד זה יש צד להקל, אבל כל זה מבוסס על כך שהאיסור תלוי במעשה ולא בתוצאה, מה שלא נראה מהראשונים והוא חידוש של הכתב והקבלה (שדחאוהו רבים ולא הארכתי בזה).
אשמח לתגובתך, תודה.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

איני מצוי בסוגיא.

השאר תגובה

Back to top button