הוכחה מדעית

שו”תקטגוריה: כלליהוכחה מדעית
איתי שאל לפני 2 שנים

ידוע מה שייסד מרנא קרל פופר שתיאוריה מדעית היא תיאוריה שאפשר לפרוך אותה.
עוד הוסיף שלעולם א”א להוכיח תיאוריה מדעית, אלא רק להעמיד אותה למבחן הפרכה, ולכל היותר לשלול פירכא. (ואין הבדל בין תיאוריה המסבירה תופעות קיימות, לבין תיאוריה החוזה אותם מראש, התיאוריה לא אוששה יותר כשהיא מסבירה עוד דברים).
והנה האינטואיציה של כל אחד אומרת שמבחן מאשש תיאוריה ולא רק מונע פירכא.
ובקריאת הספר הראשון בטרילוגיה נתעוררתי בזה בס”ד לבאר עומק העניין, דהנה הרב הביא שם שאם יוצא בקוביה הרבה פעמים המספר שש אות היא שהקוביה לא הוגנת, כך גם אם ייצא רצף כל שהוא המשמעותי בעיני המתבונן, אע”פ שכל רצף שהוא לא סביר מבחינה סטטיסטית, אבל הוא אחד מהרבה רצפים, ובכה”ג שיש מספר משמעותי בעיני המתבונן,נחשב הדבר מבחינה אובייקטיבית כדבר לא סביר.
ולפ”ז י”ל שכאשר אני אומר תיאוריה מדעית ומעמיד אותה למבחן, בניגוד לתיאוריה שמסבירה תופעות קיימות, הניסוי מעמיד למבחן צפייה, שאם מתממשת תוצאה המשמעותית בעיניי, אות היא שה’קוביה’ לא הוגנת ויש חוק הקובע לה לפעול בצורה הזו דווקא, ובניגוד לתיאוריה שמסבירה תופעות קיימות שייתכן עוד אפשרויות להסביר אותן, ברגע שאמרתי תיאוריה וציפית לתוצאה מסוימת, הציפייה נכנסת כנתון נוסף, ומגביה את הסבירות לנכונות התיאוריה.
האם הדברים נכונים?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

זו אכן התובנה שביסוד תפיסת האישוש. לדעתי גם פופר חשב כך, אלא שלא השכיל לחדד לעצמו את זה.
אבל לעצם ההשוואה שעשית זה לא מדויק. יש אינספור תיאוריות מדעיות אפשריות, ואתה צריך לבחון את כולן כדי לראות האם התוצאה שקיבלת במבחן ההפרכה מתאימה רק למעט מהן. כל עוד לא עשית זאת אינך יכול לדבר בוודאות על אישוש. לעומת זאת, בקוביה ההסתברויות ידועות ומחושבות.

השאר תגובה