הטיעון הקוסמולוגי והמפץ הגדול

שו"תקטגוריה: פילוסופיההטיעון הקוסמולוגי והמפץ הגדול
נתן שאל לפני 12 חודשים

שלום הרב,
למרות שהנושא כבר נדון רבות באתר, חיפשתי התייחסות לשאלתי באתר ולא מצאתי.
אחת הפירכות שלך כנגד הטיעון של עולם קדמון היא העובדה שאנחנו יודעים שהיה מפץ גדול ושהיקום המוכר לנו כיום התחיל בנקודה מסוימת, וממילא לא ניתן להגיד שהעולם הוא קדמון.
 
אני לא מבין כיצד המפץ הגדול מקדם אותנו במשהו, אמנם היה שלב שבו הכל היה מרוכז בנקודה סינגולרית אחת, אבל הטיעון של עולם קדמון יכול לחול על אותה הנקודה בלבד. כלומר, שהנקודה ההיא קדמונית.
וא״כ טיעון העולם הקדמון לא נפל בעקבות המפץ הגדול, הנקודה ההיא קדמונית, לא נוצרה בעולם ולכן לא זקוקה לסיבה.
מה אתה טוען כנגד זה?
 
תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

אני טוען שני סוגי טענות: 1. אינסוף קונקרטי (להבדיל מפוטנציאלי) אינו קיים. יש סיבות נוספות להניח שהעולם אינו קדום. למשל, שחומר לא יכול להיות סיבת עצמו ולא סביר שהוא קיים בלי מישהו שיצר אותו. 2. אם העולם היה קיים אינסוף זמן, מה קרה ברגע המפץ, ומי חולל את זה? זה כמובן מתחדד בראיה הפיזיקו-תיאולוגית יותר מאשר הקוסמולוגית, כי היא עוסקת במורכבות ובתכנון של העולם.

נתן הגיב לפני 12 חודשים

1. אין פה היזקקות לאינסוף קונקרטי. לא הייתה נקודה בזמן שהנקודה הסינגולרית לא הייתה קיימת. זה בכלל משפט חסר מובן, כי כפי שאתה מציין אצלך, ציר הזמן נוצר במפץ הגדול (לא שזה מובן, אבל זו כבר שאלה אחרת). אבל כך או כך, אני לא רואה איפה יש פה יותר היזקקות לאינסוף קונקרטי מאשר האמירה שאלוקים תמיד היה קיים, או לחילופין, לא היה רגע שבו אלוקים לא היה קיים.

2. כלומר, שהוא קונטינגנטי? לא סביר שהוא קיים בלי שמישהו יצר אותו, בגלל שהוא יכל להיות לא קיים? למה זו לא שאלה גם על אלוקים? מדוע אתה מניח שאלוקים הוא קונטינגטי? מניין בכלל שישנם עצמים כאלו? זה הרי לא מוכרח לוגית (הבחירה בקריטריון של הקונטיגנטיות כדי לעצור את הרגרסיה האינסופית לא נובעת לוגית בטיעון. מדובר בקריטריון שיכול להחריג את אלוקים. אבל באותה מידה יכולנו לבחור קריטריון אחר שיחול רק עליו)

3. טענתך היא שאם הנקודה היא קדמונית ולפתע היא מתפוצצת זה אומר דרשני, ולא ייתכן שזה קרה סתם מעצמו בשלב כלשהו בזמן. לכאורה אלוקים חף מבעיה זו, כי למרות שהוא אינסופי (פוטנציאלית), בו לא חל שינוי. אבל ברור שזה לא נכון. הוא פתאום כן רצה שיהיה עולם הרי. אז מדוע לא לשאול את אותה השאלה שלך על אלוקים? מה קרה ברגע המפץ שהוא שינה את רצונו ומה חולל את זה?. כלומר, גם אתה מסכים שגם דברים אינסופיים משתנים פתאום, אז למה זו יותר בעיה כשמדובר בנקודה חומרית. השאלה שלך על החומר לא פחות קשה על רצונו של אלוקים

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

1. חומר אינו סיבת עצמו ולכן משהו יצר אותו, אלא אם הוא קיים אינסוף זמן קונקרטי.
2. כי אם מניחים שגם הוא קונטינגנטי אז נקלעים לרגרסיה אינסופית. אני מוכיח כאן את קיומו של יש לא קונטינגנטי. אחרי שקיומו הוכח אני קורא לו אלוהים.
3. אלוהים הוא יש בעל רצון ויכול בכל רגע שירצה להחליט לעשות משהו. לא צריך שמשהו יחולל את השינוי ברצונו. יותר מזה, ייתכן שזה היה רצונו מאז ומעולם שברגע כזה וכזה ייווצר עולם. לפי זה אין שינוי ברצונו.

נתן הגיב לפני 12 חודשים

1. אני מסכים שכל פרט חומרי שאני מכיר הוא קונטינגנטי. המחשב שאני רואה כרגע יכול היה לא להתקיים, הוא לא הכרחי. אבל האם ניתן להגיד את זה על עצם החומר בעולם? אני מבין שמשהו הוא קונטינגנטי כשאני יכול לדמיין את העולם בלעדיו, וכך אני מבין שהוא לא הכרחי. אבל לא באמת ניתן לדמיין את העולם ללא חומר. לא ניתן לדמיין את העולם ללא הנקודה הסינגולרית. מה זה אומר? אז מה כן יש? זה לא הופך אותה לקונטינגנטית וממילא לעצם שהוכחת?
(אני בעצמי מתלבט במה שאמרתי, שכן אני יכול לדמיין את העולם ללא אלוקים. או ללא כל יש קונטיגנטי כלשהו. אבל אם כן, האם באמת יש לנו אינטואיציה מהו יש קונטינגנטי ומה לא כדי שנוכל לטעון שהחומר עצמו הוא כן קונטינגנטי?)

3. זו שאלה קצת מחוץ לשאלה המקורית, אבל גם אם אנחנו מקבלים שיש רצון חופשי, אז עדיין סביר להגיד שהדילמה עצמה שבתוכה אני בוחר, נובעת מנסיבות שהשתנו. אני בוחר האם להגיב לחבר שלי או לא להגיב, בגלל שחבר שלי אמר לי משהו, או בגלל שהתעורר בי רצון כלשהו, שסביר שהוא נובע מתהליכים דטרמיניסטים. האם זה לא נכון לגבי כל בחירה? שהדילמה היא דטרמיניסטית, וכשהיא מגיעה, יש לי בחירה חופשית בין האופציות השונות? לא סביר לחשוב שזה גם לגבי אלוקים, וממילא עולה השאלה איזה שינוי גרם לדילמה שלו?

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

1. אם כל פרט הוא כזה אז גם המכלול הוא כזה. ואם אתה רואה את הכל כאובייקט שנוצר מאובייקט אחר זה שוב אינסוף קונקרטי (וכמובן נגד המפץ הגדול). לא רואה שום קושי לדמיין עולם בלי חומר. אולי לא תקרא לזה עולם, אבל מה הבעיה?
3. לגמרי. הרחבתי בזה במדעי החופש. אבל אלוהים לא פועל בתוך אילוצים שהרי הוא ברא את האילוצים. הו החליט חופשית (בלי דילמה).

נתן הגיב לפני 12 חודשים

הבנתי. תודה רבה על התשובות!
באופן כללי, יש תחושה כאילו אתה היחיד שאפשר לשאול אותו שאלות כאלה ולשמוע תשובות שעושות שכל.

גם בעוה"ז יש לו בעיה הגיב לפני 12 חודשים

בענייני עוה"ב – אינני יודע, אך גם מבחינת עוה"ז – לא ברור שהכניסה לרשות ממלכתית מטיבה.

בכניסה לרשת ממלכתית, נכנס מנהל המוסד לבעיה לא פשוטה, הן מצד איבוד האוטונומיה החינוכית של המוסד וקבלת הנחיות חיצוניות מעיקות על כל צעד ושעל, והן מצד הפיקוח ההדוק המכניס לאינספור דרישות ביורוקרטיות, שכדי לעמוד בהן צריך לבזבז הרבה מאד משאבים, עד שיש מצב שהגדלת התמיכה הממשלתית – ייצא שכרה בהפסדה.

יכול להיות שאין למוסד מנוס מלקבל את התמיכה הממלכתית, אך צריך להיות מודע לעובדה, שהדבר כרוך בכניסה למערכת בעייתית, לא פשוט ולא חלק. ולא אחת 'טוב פת חרבה ושלוה מבית מלא זבחי ריב"

בברכה, יפתח להד ארגמון-בקשי

פת חרבה הגיב לפני 12 חודשים

הרב יפתח להד ארגמון-בקשי, כדאי שתעביר את תשובתך למקום הנכון ואולי באותה ההזדמנות תתייחס גם לנקודה הזו, אשמח לשמוע את דעתך:
אם יתפתו חו"ח לתמיכה ממשלתית יהיה להם קשה יותר למנוע כניסת ספרדים יראי שמיים וחפצי תורה לתלמודי התורה. שומו שמיים, ערבוב כזה יהיה לגמרי בית מלא זבחי ריב, איבוד העולם הזה והעולם הבא..

השאר תגובה

Back to top button