הטיעון מן המוסר

שו"תקטגוריה: אמונההטיעון מן המוסר
פאפאגיו שאל לפני 11 חודשים

ערב טוב!
האבלוציונים טוענים שאין ראיה היות והמוסר אבולוציוני, ז"א שיצור שהיה לו גן שאפשר לו להסתדר חברתית בכך שהיה מוסרי שרד.
והטיעון שכנגדם זה שאין הראיה מהרגשת המוסר, אלא מכך שאנו תובעים את עצמינו להתנהג באופן מוסרי, והתביעה יכולה להתקיים רק ע"י אלוקים שמצווה אותנו ונותן תוקף למוסר (ואין לענות שאני מחליטים לנהוג כך מחמת המצפון האבולוציוני שנגרם לנו, מפני שיש כאלו שמעדיפים ונהנים דווקא לא להיות מוסרים, ורק בגלל התביעה האלוקית הם בוחרים כך)
ושאלתי היא: 1- מדוע לבחור לעשות כן בגלל ציווי ותוקף אלוקי אינו יכול גם התניה אבולוציונית של פחד (הרי לשיטתם גם הדת הוא התניה שרידותית)? 
2- האם זה מבוסס דווקא על המוסר לפי קאנט, דהיינו שאם המוסר רלטביסטי אז אפשר לדחות ולומר שגם ההחלטה להקשיב לצו האלוקי הוא התניה אבולוציונית, ודווקא לקאנט המוסר הוא דווקא ע"פ בחירה שכלית שלאו דווקא מתאימה עם ההרגשה?
ואם אני צודק בהבחנה זו אז קשה לי עוד שמדוע החלטה ערכית ע"פ בחירה (מכוח תוקף אלוקי) א"א לדחות שזה התניה אבלוציונית שהאדם מעדיף את דחף הכניעה לאלוקים (שכמובן לשיטתם אינו קיים)? האם פה יש לחלק בין צורך לערך,  וא"כ אולי גם ערך יוגדר אצלם כצורך עם חוויה שונה?
3- בעיקר קשה לי שהאבלוציונים יכולים לדחות ולומר שגם הרצון לבחור ציווי אלוקי ולא דחף מוסרי, הוא תהליך אבלוציוני, ז"א שבאדם יש גנים שונים- גן אחד שהתפתח ודוחף להיות מוסרי ברמה החוויתית וכן גן נוסף שדוחף להיות מוסרי במובן שלעשות זאת מחמת רצון האל (שהינו פיקציה אבלוציונית), אך אין זה מוסר אמיתי?
ואם נתרץ שעצם זה שיש בחירה ביניהם מוכיח, אז א"כל הראיה היא מהבחירה ולא מהמוסר (שעל זה יש להם תרופות ים נוספים)?
אני כמובן מודע שהתהליך הוא עיוור, ז"א שמי שהיה לו גנים שיכלו לשרוד הם אלו ששרדו, וכל התיאור שלי הוא להמחיש. ז"א שהאבלוציונים יאמרו שעוד יתברר שמי שהיה לו את הגן השורד יותר (או בעל המוסר החוויתי אינסטנקטיבי או בעל המוסר הבחירתי שכלי) הוא זה שישרוד.
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

כפי שכתבת, הראיה רלוונטית רק למי שסובר שיש מוסר תקף. לכן אין טעם לדון בראיה הזאת בהנחה הפוכה שאין מוסר תקף והכל אבולוציה. זה חוסר הבנה של הלוגיקה של ראיה 'חושפת' או 'תיאולוגית'. הסברתי זאת בהרחבה במחברת/השיחה הרביעית.
אגב, גם תורת האבולוציה וכל המדע שלנו יכול להיות הבנייה אבולוציונית ולכן אין סיבה לחשוב שזה נכון. גם הטיעון הזה שלך יכול להיות כזה. אין לדבר סוף.

השאר תגובה

Back to top button