הידור בנרות חנוכה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיהידור בנרות חנוכה
א.ל. שאל לפני 5 חודשים

שלום הרב!
ידועים דבריו של הגרי”ז, דאליבא דהרמב”ם כל הידור מצווה הוא רק במעשה המצווה עצמו, ולכן אם יש הפסקה בזמן (כמו בברית מילה) אזי כבר אין הידור.
מה התפיסה במקרה שבו בעל הבית הדליק חלק מהנרות ואחריו המשיך אחר מבני הבית, האם זה מחלק את מעשה ההדלקה לשניים?(כמובן שברור שמדין שליחות הוא מזכה לבעל הבית, אך השאלה היא האם ניתן לראות פיצול במעשה ההדלקה, וכיון שלאחר ההדלקה הראשונית זה כבר הידור, אולי לפי דברי הגריז זה לא נכון לעשות כך)
תודה רבה לרב וחנוכה שמח.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

זה כמו שבעל הבית מדליק את כל הנרות ואחריו מדליק אחר מבני הבית עוד חנוכיה. בהחלט יש כאן הידור.

א.ל. הגיב לפני 5 חודשים

כאשר זה עוד חנוכייה אז אפשר באמת לראות חילוק כפי שעולה באחרונים, אולם לפי פשט הרמבם שמדובר על נרות לא מחולקים גם נאמר כך?

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

לא הבנתי את השאלה. אם הוא ממשיך להדליק את אותה חנוכייה זה יותר מחולק מאשר אם הוא מדליק חנוכייה נוספת?

א.ל. הגיב לפני 5 חודשים

אם החנוכיות נפרדות ניתן לומר שכיון שזה הגדר של מהדרין של מוסיף והולך בפני עצמו אזי אפשר לראות את זה כמעשה נפרד. ונראה שזו שיטת האשכנזים בימינו.
אבל אם נלך בשיטת הרמבם, שמדבר על מספר נרות שמדליק אחד כנגד בני ביתו, אזי לי לא ברור שאפשר לראות את ההמשך כהידור,כיון שאם מישהו אחר עושה את זה זה יכול ליצור חלוקה במעשה, או שכיון שהוא שליח שלו זה בדיוק אותו דבר.(השאלה היא על גדרי שליחות יותר מאשר על חנוכה, אבל לאור דבריו של הגריז שההידור שייך רק למצווה, השאלה האם כיון שאחד מפסיק ומישהו אחר ממשיך אותו אז אולי לא יהיה טעם בהידור כמו בברית מילה לשיטת הרמבם)

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

אחזור שוב שאיני רואה כאן שאלה. הרמב”ם לא חולק על שאר השיטות בגדרי הידור מצווה ויחסו לעיקר המצווה אלא בגדרי הידור בנר חנוכה. משאר השיטות עולה שאם אדם אחר מדליק חנוכיה אחרת זה הידור למרות שנעשה אחרי מעשה המצווה. כלומר שהדלקת חנוכיה אחרת אינה נחשבת כניתוק ממעשה המצווה. לכן המשך הדלקה של אותה חנוכיה גם לא יהיה ניתוק ממעשה המצווה. אמנם מדובר בשיטת הרמב”ם, אבל כאמור המחלוקת שלו עם שאר השיטות אינה בגדרי היחס בין הידור למעשה אלא בהגדרת ההידור עצמו ואפושי מחלוקת לא מפשינן.
לא שמעתי מעולם שאם אדם אחד מל את הציצין המעכבין ואחר בא ומל מיד אחר כך את שאינם מעכבים לא הוי הידור.
בקיצור, אין שום בעיה לדעתי.

השאר תגובה