היחס ללימוד גמרא בדעת הרמבם

שו"תקטגוריה: מטא הלכההיחס ללימוד גמרא בדעת הרמבם
יוסי שאל לפני 2 חודשים

שלום רב
אני יודע שיש לך מדיניות מסוימת לא להסביר דעות של רבנים – את זה אתה אומר צריך לשאול אותם
אבל – בכל זאת  אולי תחרוג ממנהגך הפעם? (בדחילו ורחימו אני מבקש 🙂

הרמבם ככה כותב על תלמוד תורה כיצד ראוי ללמוד, ובסוף מציין שיפנה ללמוד גמרא שזה עיקר הלימוד באמת

2 הלכות האלו

וחייב לשלש את זמן למידתו שליש בתורה שבכתב ושליש בתורה שבעל פה ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה וענין זה הוא הנקרא גמרא.

כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן ופירושן בכלל תורה שבעל פה והענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו.

מצד שני – הוא כותב בהקדמה ליד החזקה, שילמד אדם תורה שבכתב ואז את הספר שלו ולא צריך ספר אחר ביניהם
השאלה שעולה – אם נעשה כדבריו ונלמד רק פסקים  (היד החזקה) אז מה עם לימוד הגמרא ? ואיך נרכוש יכולת לימוד עצמית בלי תלמוד? כמו שהוא אומר
\\\"יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות\\\"

בהערת אגב יש כאן משהו מעניין – שהמובן של הגמרא שלו – זה לימוד עצמי (יג המידות) שאנחנו בעצמנו נדע המידות שהתורה נדרשת בהם כמו חזל ממש! – זה מזכיר את החיבורים שעשית על המידות שהתורה נדרשת בהם..)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

לא  יודע. 

אבי הגיב לפני 2 חודשים

בהקדמה רבנו כותב שלא צריך ספר אחר ביניהם, משמע שמשנה תורה בנוי כך שאפשר להבין אותו גם בלי רקע קודם (מלבד התורה שבכתב). אין הכוונה שהספר מייתר את לימוד הגמרא.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

הערה נכונה.

Nav0863 הגיב לפני 2 חודשים

זה נושא כל כך רחב בחקר תורת הרמבם עם הרבה מקורות לכאן ולכאן ולכאן וכו . לדעתי היטיב מכולם פרופסור ש.ז. הבלין בספרו על תורה שבעל פה (קיים באוצר החכמה) לענות על שאלה זו. עיין שם ותרווה נחת

השאר תגובה

Back to top button