היטלר

החכם באדם שאל לפני 2 שבועות

שולם כבוד הרב, ממצב? שאלה, היית הורג את היטלר שהוא היה תינוק אם היית יודע שזה מה שהוא יעשה? תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות
החכם באדם הגיב לפני 2 שבועות

אפשר נימוק?

הפוסק האחרון הגיב לפני 2 שבועות

הנימוק הוא לשוט.
התשובה נשמעת נכונה בלב המאזין ולכן זה מה שיש לענות.

בפועל הוא לא היה עושה לו כלום ובמקום זאת היה כותב פוסטים על בחירה חופשית ופוסטים על טיעוני מדרונות חלקלקים.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שבועות

אני מניח שהנימוק ברור. אם אתה רוצה לשאול משהו נא לשאול בעצמך ולא לבקש ממני לנסח את השאלה ואת התשובה. אם אתה מתלבט בין נימוקים, נא להציג אותם.

יעקב הגיב לפני שבוע 1

ההתלבטות היא כיוון שמדובר כאן בתינוק שלא חטא וכרגע הוא לא רודף. מי שאוחז מבחירה חופשית סבור שזה גם לא מונח בהגדרת המצב העכשווית – שבעתיד הוא יהרוג. זה שאנו יודעים שבעתיד הוא יחטא לא מתיר להרוג אותו, וכדברי חז”ל על ישמעאל “באשר הוא שם”.
(ואמנם שם מדובר על מה שיעשו בניו לאחר כמה דורות, והיה אפשר לדמות לאידך גיסא לבן סורר ומורה שנהרג ע”ש סופו. אבל בן סורר ומורה נהרג בהגדרה המשפטית על שהמרה את פי אביו ואמו, ומה שאמרו חז”ל שנהרג ע”ש סופו הוא כמין טעמא דקרא.)

יעקב הגיב לפני שבוע 1

או דילמא כוונתך שכלפי קטסטרופה בקנה מידה היסטורי שכזה, כל הכללים בטלים וצריך לעשות הכל כדי למונעה (גם דבר שהוא עוול גמור, שהרי לפי הגדרת המצב הנוכחי אתה הורג תינוק חף מפשע), וכפי שנהגו להרוג במלחמות גם אזרחים חפים מפשע.

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

אלו סתם משחקי מילים. ההנחה של השואל היא שיש לי מידע ודאי, כלומר אין אפשרות שהוא יבחר שלא לעשות זאת. אם אין וודאות אז ברור שאין להורגו.

השאר תגובה