המחלוקת הפרשנית של הרמב"ם והרמב"ן לגבי מידות הדרש

שו"תקטגוריה: מטא הלכההמחלוקת הפרשנית של הרמב"ם והרמב"ן לגבי מידות הדרש
א' שאל לפני 2 שבועות

שלום,
ראשית, תודה רבה על כל השיעורים, האתר והחומר הרב – תודה רבה!
כעת, בקשר לסדרת השיעורים על מידות הדרש ובמחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, רציתי לשאול: הסברת שהרמב"ם והרמב"ן חלוקים מבחינה פרשנית. לרמב"ם הדרשות אינן פירוט אלא הרחבה, בעוד שלרמב"ן הדרשות הינן פירוט.
השאלה שלי – וזה גופא מדוע? האם אתה חושב שיש כאן מחלוקת נקודתית או מחשבה יסודית בהרמנויטיקה?
והיינו, שאפשר לומר שהרמב"ם פשוט לא ראה נקודתית כיצד הדרשה מתפרטת מתוך הכתוב, ולכן אולץ לומר שהן הרחבה. ואולי לפי זה ניתן לומר שזה גופא מחלוקת ר' שמעון העמסוני ור' עקיבא. והיינו, ר' שמעון לא ראה כיצד ניתן לומר שפחד מתלמידי חכמים מתפרט מתוך היראה מהקב"ה, אולם ר' עקיבא חידש שנכון פירוט זה לא – אלא הרחבה הסבירה אולי יותר בעניין זה (ואז ייתכן ור' שמעון לא יסכים, שלדבריו הדרשות הינן פירוט ותו לא).
או שאפשר לומר שבאופן כללי הרמב"ם תופס שלטקסט יש פירוש אחד בלבד. לא ייתכן פירוט. אלא שאם כך, זה עצמו דורש הסבר – מדוע להניח זאת? זה קשור לתער של אוקהם? כלומר, כל עוד לא הוכח אחרת, עדיף לומר שלטקסט יש פירוש אחד?
מה דעתך בכך?
שוב, תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שבועות

קשה לי לענות על כך. כל האפשרויות יכולות להיות. הסברה של הרמב"ם נראית לי הגיונית מאד. כשאדם כותב טקסט הוא  מתכוון למשהו מסוים. אין סיבה להניח שהוא מתכוון לשני דברים שונים במקביל. וכך גם ביחס לקב"ה.
אגב, ייתכן שהרמב"ן מסכים שהדרש מרחיב רק הוא תופס הרחבה כזאת כאילו גם היא  נמצאת בפוטנציה בתוך הטקסט.

א' הגיב לפני 2 שבועות

הבנתי. תודה.
האם אתה יודע להצביע על ספרות בהרמנוטיקה העוסקת בשאלה זו ודנה בכך?

mikyab123 הגיב לפני 2 שבועות

לא מכיר

השאר תגובה

Back to top button