המניח את הכד

שו"תהמניח את הכד
נועם שאל לפני 3 שבועות

שלום הרב מיכי
הגמרא בפרק המניח מביאה ג אוקימתות לדין הראשון במשנה הראשונה בפרק המניח. רב, שמואל ורבי יוחנן .כאשר שמואל ורבי יוחנן מסבירים שהפטור במשנה נובע מכך שהמזיק לא יכל לראות את הכד בין אם מדובר שהיה חשוך ובין אם מדובר שהכד היה בקרן זוית לעומתם רב סבור שמדובר שהיו הרבה חביות והוא נאלץ לשבור אותן . 
שאלתי היא האם בהכרח רב יסכים עם האוקימתות של רבי יוחנן ושמואל ולהיפך. לכאורה רבי יוחנן ושמואל מדברים על אותו עיקרון שלא ניתן לראות את הכד ולכן יסכימו אולי בינם. אך השאלה אם יסכימו עם רב והאם רב יסכים איתם ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

איני רואה הכרח לכאן או לכאן. בפוסקים מובא רק הסבר של עולא במערבא שאין דרכם של בני אדם להסתכל בדרכים, ונראה שכל אלו אינם להלכה.

השאר תגובה

Back to top button