הסיפור הבראשתי אל מול סיפורי הנסים

שו"תהסיפור הבראשתי אל מול סיפורי הנסים
נסים שאל לפני חודש 1

לשיטתך העולם לא נברא בשבעה ימים, בניגוד גמור לפשט הכתוב בתורה. יתרה מכך, אין דרך רצינית להשוות בין פשט התורה לבין תאוריית האבולוציה (שיש לה באמת אינספור ראיות) לכן פשט התורה לא רלוונטי להסקת מסקנות על המציאות. 
מדוע את הנסים המוזכרים בתנ"ך אתה סובר שאפשר לקבל כפשוטם אם גם בהתבוננות פשוטה במציאות לא רואים בימנו נסים, וגם אין שום עדויות רציניות בימנו לכך שהיו בעבר נסים (אלו שהוזכרו בתנ"ך כדוגמת עשרת המכות )? 
מה ההבדל מבחינתך בין הסיפור הבראשיתי לבין הנסים בתנ"ך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אין לי מושג בכמה ימים העולם נברא. זה תלוי למה הכוונה בבריאה ומהו כל שלב. אבל אכן איני רואה הכרח להניח שכן, כלומר את התיאור המקראי כפשוטו. יש שני הבדלים בין בריאת העולם לבין נסים שמתוארים בתנ"ך:
1. התיאור של הבריאה נראה ונקרא כמו מיתוס ולא כמו תיאור היסטורי, גם ללא כל הידע המדעי שיש לנו כיום. כולו מעולף במסתורין על טבעי. מאז אברהם והלאה נראה שהתורה עוברת לתיאור היסטורי. כבר הרמב"ן כותב שמעשה בראשית כולו סוד. כשיש תיאור היסטורי שבמסגרתו מופיעים נסים, סביר שהכוונה לתאר נס ולא משל. אבל כשיש  תיאור שכל כולו בעל אופי מיתי – סביר להניח שזהו משל.
2. בריאה בשבעה ימים סותרת את העובדות ולא את חוקי הטבע. המדע כיום יודע לתת תיאור לא רע של הבריאה, וזה לא דומה למתואר בתורה. לעומת זאת, הנסים סותרים את חוקי הטבע ולא עובדות. חשוב לדוגמה על מישהו שבא ואומר לך שקרה לך נס הבוקר שניצלת ממוות. אתה לא מקבל את טענתו כי אתה יודע שזה לא קרה. זה לא בגלל שמדובר בנס אלא בגלל שאתה יודע שזה לא קרה. כך כשהתורה מספרת על בריאת העולם אני דוחה זאת לא מפני שזה נס או חורד מחוקי הטבע (להיפך, לדעתי בריאה מתחייבת מההיגיון), אלא מפני שהעובדות מלמדות שזה לא נכון.

השאר תגובה

Back to top button