הסתה בהלכה

שו"תקטגוריה: הלכההסתה בהלכה
משה ק. שאל לפני 3 שנים

ישנו מישהו בהלכה שסובר שאיסור "לפני עיוור לא תיתן מכשול" ומסית ומדיח קיימים ונענשים עליהם גם כשהעבירה כלל לא נעשתה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אין לי פנאי כעת לחפש הרבה.
מסברא נראה שיש לפני עיוור גם כשלא נעשתה העבירה. ידוע בשם הרב מפוניבז' שיישב סתירה בחינוך לפי ההנחה שזה רק ביהודי ולא בגוי (בגוי יש איסור רק היכא שהגוי נכשל בפועל).
שו"מ ביד מלאכי סי' שסז ושדי חמד מערכת ו כלל כו סי' ו, שמצדדים שיש בזה איסור אף שיש צדדים ומקורות שנראה מהם אחרת.

השאר תגובה

Back to top button