הפצת שבע מצוות בני נח

שו"תקטגוריה: הלכההפצת שבע מצוות בני נח
אבי שאל לפני 3 שנים

שלום הרב,
 
האם יש מצווה (קיומית) ליחיד, בימינו, להפיץ את שבע מצוות בני נח לגויים? האם ניתן ללמוד כך מדברי ר"א בן הרמב"ם:
 
"ואתם תהיו לי – אין הכוונה החיבור בלבד אלא הכוונה במאמר ואתם שמוכרח ממה שקדם ונמשך ממנו שהנכם אתם תהיו ממלכת כהנים.
ופירוש ממלכת כהנים שהכהן של כל עדה הוא המנהיג שהוא הנכבד שלה והדוגמה שלה שאנשי העדה ילכו בעקבותיו וימצאו את הדרך הישר על ידו ואמר "תהיו אתם בשמירת תורתי מנהיגי העולם היחס שלכם אליהם כיחס הכהן אל עדתו ילכו העולם בעקבותיכם ויהיו מחקים את מעשיכם ויתהלכו בדרכיכם" זה טעם שקבלתי בפירוש (מקרא) זה מן אבא מרי ז"ל"?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אין ספק שראוי להביא אדם לקיים את חובתו לבוראו. אבל אם השאלה היא הלכתית פורמלית, האם יש מצווה כזאת או לא, למיטב הבנתי לא.
יש אוולי מקום ללכת בעקבות המאירי שטוען שהגוים בימינו אינם כאומות הקדומות, כי הם גדורים בנימוסי האומות ולכן כל ההבדלים ההלכתיים בינם לבין ישראל בטלים (הכוונה להפקעת הלוואתם, ריבית, הצלתם בשבת וכדומה. לא לנישואין איתם). לפי זה אולי יש גם חובת הוכח תוכיח ולא תעמוד על דם רעך כלפיהם, ואז אולי יש גם מקור הלכתי.

ק הגיב לפני 3 שנים

לשיטת המאירי יש הוכיח תוכיח את *עמיתך*? זה מדבר על בני נוח?
לשיטתו אם כך הם קיבלו על עצמם שבע מצוות?

ד"א כיצד הרב רואה את האסמכתא של שבע מצוות, זה דרש יוצר או מקיים או נוצר מסברא או הלמ"מ? וכו'

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא יודע. אמרתי בדרך אפשר.

לא הבנתי את מה ששאלת על הקבלה. המאירי לא טוען שהם קיבלו על עצמם בפני בי"ד, אלא שגם בלי זה יש להם דין גר תושב. וכן הסיקו ממנו הראי"ה קוק ועוד (שאין צורך בקבלה בפני בי"ד כשיש חזקה שזהו המצב).

לא יודע.

השאר תגובה

Back to top button