הפקרה

א׳ שאל לפני 2 חודשים

הרבכה והשלו',
נשמח לתשובה מכת"ר האם לישיבה יש סמכות להפקיר חפצים של התלמידים, כאשר אומרים לדו' שבעוד שבועיים כל מי שלא יקח את חפציו יופקרו לאלתר…
 
אני אומר את דעתי הענייה בקצרה, לענ"ד נראה שכן מכח שבעה טובי העיר (חו"מ ב עיי"ש טובא ביסוד)

 
 

 

 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 חודשים

הפקר יכול להתבצע רק על ידי הבעלים או בי"ד גדול דיו (י"א היחיד בדור). לא חושב שמרא דאתרא יכול להפקיר ממון, אחרת כל בי'ד יכול להפקיע קידושין על ידי הפקרת הכסף.
ניתן אולי לומר שז' טובי העיר פועלים כנציגי התושבים וממילא סמכותם להפקיר יסודה בסמכות הציבור להפקיר ממון של פרט בתוכו. כמו אדם שמפקיר את ממונו שלו 
קשה לומר שצוות הישיבה הוא בגדר ז טובי העיר. הם לא נבחרו ולא מייצגים את הציבור. לכן זה קרוב יותר למרא דאתרא ולא לז' טובי העיר.
אבל לדעתי הם יכולים לפנות את החפצים מהשטח שברשותם, גם בלי להפקירו. אחרי התראה מראש לתלמידים ומשפחותיהם.

השאר תגובה

Back to top button