הראיה האונטולוגית

שו”תהראיה האונטולוגית
ישראל שאל לפני 3 שנים

האם עצם קיומו של פרוסלוגיון פרק ג’ מוכיח שיש בטיעון בפרק ב’ הנחות והוא לא לוגי טהור ולכן הוא נצרך בפרק ג’ לעשות מעבר מטענה אפיסמטית לטענה אונטית ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

ככל שאני זוכר (לא עיינתי כרגע( שניהם עוסקים באפיסטמי ועוברים מהם לאונטי. אבל בלי קשר לזה אכן יש שם הנחות מובלעות.

השאר תגובה