השגחה פרטית בימינו

שו"תקטגוריה: אמונההשגחה פרטית בימינו
שואל שאל לפני 7 שנים

מה דעת הרב לגבי השגחה פרטית, האם היא מצומצמת?

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

להערכתי מצומצמת מאד, לפחות בדורותינו. העולם נוהג כמנהגו ולפי חוקיו וכמעט אין התערבות אלוהית בו (אם בכלל). ראה כאן.

ישראל הגיב לפני 7 שנים

ע״פ דברי הרב, האם יש בכלל עניין להתפלל להשם? יותר מזה, יכול להיות שכשאני מתפלל אני פשוט מדבר לקיר ואף אחד אינו שומע אותי?

הרב של ישראל הגיב לפני 7 שנים

מה הבעיה?
תגיד
הלו אם אתה שומע אותי אנא עזור לי………..

ישראל הגיב לפני 7 שנים

אבל בעצם אין שום חובה להתפלל?

מיכי צוות הגיב לפני 7 שנים

למה אין חובה? יש דין דרבנן וחובה להתפלל. האם הסידור שלך לא מכיל מאומה פרט לבקשות? נכון שבבקשות יש בעיית כוונה, אז לכל היותר אפשר לוותר עליהן. אמנם אפשר גם לבקש אולי הוא בכל זאת ייענה (אם כי זה קורה לעתים נדירות). ואם תבקש על הכלל ולא רק על עצמך, אולי יש בזה יותר טעם (כי יותר סביר שיהיה מקרה שידרוש בכל זאת התערבות).

ישראל הגיב לפני 7 שנים

ע"פ דברי הרב. 1.לכאורה אירועי מגילת אסתר אינם בהתערבות הקב"ה, א"כ כל החג יסודה בטעות חז"ל בתפיסת המציאות, כי אין כאן שום נס? 2.האם עמ"י נתונים לחסדי הטבע כשאר העמים? מבחינה הגיונית זה לכאורה לא כ"כ סביר, הרי אנו נקראים בניו (בנים אתם וכו) ועם נבחר? 3. בהמשך לסעיף 2, אם השואה היתה בתוך המערכת הטבעית, האם סביר שאבא לא יתערב לטובת בניו להצילם? 4. שיבת ציון בימינו, האם זה לא מראה על התערבות אלוקית? במיוחד לאור האמור בפרשת נצבים: ושב ה’ אלוקיך וכו’. 5. לכאורה עמ"י יכול חלילה להשמד לגמרי, וזה מנוגד לפסוק-לא מאסתים וכו’ לכלותם.

,
,

מושה הגיב לפני 7 שנים

ישראל ישראל בטח בה'

אנחנו רחוקים מה' מאוד, ה' כועס עלינו מאוד, 2000 שנה אנחנו בהסתר פנים.. מעניין למה?

אולי כי אנחנו לא מאוחדים אולי כי לא עובדים אותו מאהבה אלא מיראה! אולי אנחנו אינטרסנטים… אולי חסר את התבלינים בעבודתנו אותו, אולי אנחנו עובדים אותו מהרגל ולא אהבה… וזה משפיע על הריחוק..

הקב"ה רואה ושומע הכל אפילו את מחשבותיך, כמו שראה ששרה צחקה בקירבה (קיר בה) הוא שמע.
יודע ה' מחשבות אדם כי המה הבל.
אנחנו צריכים להקטין עצמנו ולשמוע בקולו… אם זה היה המצב, היינו נגאלים עכשיו.

אל תתיאש לעולם "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"
תעשה מצוותיו מאהבתו יתברך, בטל רצונך מפני רצונו, ותראה את ישועתו – זו הבטחתו

תמסור את עצמך אליו ותראה את כוחו….
עם ישראל לא ראוי לחסדי הטבע כי הם מעל המזלות אבל במידה שאדם מודד – מודדים לו.

"כי עם אל אלוהיו ידרוש – בעד החיים אל המתים"
כי שומע אל אביונים ה' ואת אסיריו לא בזה.

שמע אל תפילת הערער – ולא בזה את תפילתם.

תן צדקה ותראה ישועה—– בחנוני נא בזאת….

mikyab123 הגיב לפני 7 שנים

ישראל,
1. איני יודע מה היה המצב אז. יתכן שבתקופה ההיא עדיין היתה מעורבות של הקב"ה. וגם בימינו יש מצבים שבהם ייתכן שהקב"ה מתערב, אלא שבלי נביא אין לנו דרך לדעת זאת.
2. אני לא רואה שום הכרח בהיגיון הזה.
3. אכן סביר. מה אתה מציע לשיטתך שהוא כן מתערב בבריאה? הרי הקושי הזה הוא ראיה לשיטתי.
4. לא יודע. ייתכן שכן, אם כי בפועל לא רואים התערבות ברורה.
5. אז הקב"ה יתרב אם תהיה סכנה כזאת. כאמור, לפעמים הוא מתערב.

השאר תגובה

Back to top button