התועבה במסית ומדיח/עיר הנידחת

שו”תקטגוריה: פילוסופיההתועבה במסית ומדיח/עיר הנידחת
אליעזר שאל לפני 2 שנים

כתבת כמה פעמים שאדם שהגיע במסקנתו למסקנה שצריך להאמין באמונה אחרת, או לכפור, אנוס הוא ואין עליו טענות, ואדרבה רצון בורא העולם הוא שיעשה כהבנתו ולא כפי ‘האמת האמיתית’ שהיא [לטענת היהדות] קיום תורתינו.
שאלתי א”כ, היאך אתה מסביר את פרשת מסית ומדיח, הרי מן הסתם אם הוא סבור שיש לעבוד אלוהים אחרים הוא מאמין בזה, ואף משכנע אחרים לזה, ולמה התורה נותנת לו עונש חמור שכזה, וכי לא אמור לעשות זאת? וכן עיר הנידחת שהתורה קוראת לזה ‘תועבה’ מה בדיוק התועבה אם ככה הם סבורים?
אפשר לפרש שכל אלו שעבדו ע”ז פעם היו בטוחים באמיתתה של התורה ואעפ”כ נהגו והורו להיפך, מחמת היצר שהשתלט עליהם [דחוק, שבוודאי היו כאלו שהשתכנעו בנכונות אלהות אחרת], ולפי זה המשכילים לדוגמא, ששכנעו המונים לעזוב את הדת, לא עשו כל רע, כיון שהיו סבורים באמת ובתמים בצדקתם. 
אשמח לדעתך

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

למה להיקק למסית ומדיח. מה רע באיסור עבודה זרה עצמו? טענתי היא (בדיוק כמו שכתבת) שמדובר באנשים שעושים זאת מחמת יצרם ולא בגלל שמאמינים בזה. ובדוחק אפשר לומר שבגלל חומרת העבירה התורה מתעקשת לענוש אותו למרות שאינו אשם (כמו אדם המזיק שחייב באונס). ולגבי המשכילים – בדיוק כך (בהנחה שבאמת האמינו בדרכם).
 

השאר תגובה