ויכוח

אמיר שאל לפני חודש 1

שלום וברכה! היה לי בשבת ויכוח עם חברותא שלי. הוא אמר סברה שלדעתי לא הגיונית בעליל, אך לא הצלחתי לשים את האצבע על הנקודה הבעייתית. אשמח אם תוכל לעזור לי בכך. 
דנו בסוגיא האם סימן בינוני יועיל לאיסורי דרבנן ובעצם התחלנו לדון בשאלה האם רף ההוכחה הנדרש באיסורי דרבנן אכן יותר נמוך מאיסורי דאורייתא. הוא רצה לבאר שהסיבה לכך שהרף יותר נמוך איננה קשורה בהכרח לכך שאיסורי דרבנן קלים יותר, אלא לכך שיש שוני מהותי בינם לבין דיני תורה – הם איסורי גברא. הוא רצה לומר שניתן להסביר שאיסורי גברא לא רק אוסרים את הפעולה על האדם, וזה רק תוצאה משנית של התקנה. איסורי גברא עיקרם ציווי על האדם להתייחס תודעתית אל החפצא של המעשה כאסור (רעל), והנגזר מזה שאסור לאדם בפועל גם לעשות את המעשה, מאחר שאם עושה את זה מוכח שמבחינה תודעתית הוא לא מתייחס לזה כרעל. 
הוא טען שהרווח בזה הוא שאיסורי חכמים מלכתחילה תוכננו רק למצבים בהם אדם יכול לשלוט בתודעתו ולהתייחס למעשה כמעשה אסור, אבל במצבים בהם אדם לא יהיה מסוגל להרגיש ככה חכמים לא תיקנו את תקנתם. 
הוא הסביר שהמוח שלנו עובד בצורה שאיננה זהה לצורת החשיבה הסטטיסטית (עיין ספריו של דניאל כהנמן), ולכן ברגע שאדם רואה סימן בינוני אז גם אם מבחינה סטטיסטית זה לא סימן מספיק טוב, מבחינת המוח של האדם הספק נפשט והוא כבר לא מסוגל באמת להתייחס לספק כאל ספק – זאת תהיה העמדת פנים מבחינתו. 
לכן רף ההוכחות באיסורי דרבנן הרבה יותר נמוך כי באיסורי תורה שהם איסורי חפצא אנחנו עוד מחפשים את האמת האובייקטיבית, אך באיסורי דרבנן התנאי הוא שהאדם יוכל באמת לפתח מצב תודעתי של איסור ולכן….
הוא רצה להסביר עפ"י זה מדוע ספק דרבנן מותר למרות שמדובר באיסור דאורייתא לפי הרמב"ם עפ"י העיקרון הנ"ל.
נשמע לי כמו יותר מדי סלטות באוויר – מה אתה חושב? 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

לא יודע למה הכוונה בסימן בינוני. להשבת אבידה? אתייחס לעצם הטענה.
ראשית, ההנחה שאיסורי דרבנן הם איסורי גברא אינה מוסכמת. אבל אם מאמצים אותה, אז ככלל בהחלט יש מקום לסברות כאלה.
אלא שיש איסורי דרבנן שהם גזירות אטו איסורי תורה, ולגביהם איני רואה כיצד ניתן לתלות זאת בתודעה גרידא. מדובר בחשש ממשי להגיע לאיסורי תורה, ואם הוא קיים יש לאסור.
ר' אלחנן וסרמן במאמר כתב שבכל איסורי התורה שבהם הספק הוא לקולא (ספק ממזר, ספק בכור, ספק אבל, ספק טומאה ברה"ר, ספק ערלה בחו"ל ועוד) הם איסורי תודעה. זו ממש הסברה שהזכרת, אבל לגבי איסורי תורה. אלא שלשיטתו באיסורי תודעה הוא מתיר בכל ספק רגיל ולא רק במצב קל יותר (סימן בינוני?).
יש להעיר מדין דבר שיש לו מתירין שהחמירו בספק דרבנן, והסברה בראשונים היא עד שאתה אוכל באיסור אכול בהיתר. לפי דרכו אין זו אכילה באיסור שהרי בספק זהו היתר גמור ולא דחייה. אמנם יש לדחות.
לגבי ספק דרבנן בשיטת הרמב"ם יש הסברים טובים ואין צורך להיזקק לסברה זו. בכל אופן, גם אם אתה נזקק לסברה זו היא לא מתירה כל ספק אלא רק ספק קל (סימן בינוני).

אמיר הגיב לפני חודש 1

תודה רבה, האם המאמר של ר אלחנן מופיע בקובץ שיעורים או קובץ הערות או באיזה ירחון תורני?

mikyab צוות הגיב לפני חודש 1

אמור להופיע כמאמר בכתב עת תורני שיצא בעריכתו בברנוביץ. למדתי עליו בשיעור ששמעתי לפני הרבה שנים מר' הרשל שכטר, אבל לא ראתי בעצמי.

השאר תגובה

Back to top button