וכיוון שהלך בה 4 אמות כבר זכה לחיי העולם הבא.

שו”תקטגוריה: הלכהוכיוון שהלך בה 4 אמות כבר זכה לחיי העולם הבא.
כי בחר ה' בציון שאל לפני 4 חודשים

מה מסביר כב’ הרב על שקולה ישיבתה כנגד כל התריג מצוות.
או וכיוון שהלך בה 4 אמות כבר זכה לחיי העולם הבא.
כתובות קיב ורמב”ם ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

אין לי מה להסביר. לא רואה כאן שאלה.

השאר תגובה