זאת התורה לא תהא מוחלפת???

שו"תקטגוריה: אמונהזאת התורה לא תהא מוחלפת???
בחור ישיבה שאל לפני שנה 1

בניסוח של יג עיקרים כפי שהוא בסידור אנו מאמינים שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא ית"ש ביג עיקרים של הרמבם זה לא כתוב אבל בתחילת פ"ט מיסוה"ת יש משהו בסגנון וז"ל
דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת שנאמר את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו ונאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת הא למדת שכל דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם ונאמר לא בשמים היא הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה לפיכך אם יעמוד איש בין מן האומות בין מישראל ויעשה אות ומופת ויאמר שה' שלחו להוסיף מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצוה מן המצות פירוש שלא שמענו ממשה או שאמר שאותן המצות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצות לפי זמן היו הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש נבואתו של משה ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר בשם ה' אשר לא צוהו שהוא ברוך שמו צוה למשה שהמצוה הזאת לנו ולבנינו עד עולם ולא איש אל ויכזב 
הקביעה שלא תהא תורה אחרת מאת הבויתש היא לכאורה קפיצת מדרגה מופרזת מהגמרא של אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה בזה שהיא קובעת שלא יהיה שינוי גם עי הקבה וההגיון הפשוט (שלי) אומר שאנו לא יודעים את תוכניות האלוקים (כל עוד הוא לא גילה לנו) ויכול להיות שמחר במעמד הר סיני חדש ישתנו חלק ממצוות התורה 
אשמח לשמוע את דעת הרב (והגולשים) על הענין הזה
 
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

לא מדובר כאן על מעמד הר סיני אחר. כשיהיה אחד כזה נדבר. בלי התגלות נוספת אין רשות לשנות.

אבישי הגיב לפני 12 חודשים

הרמבם לומד מ"והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות ככל דברי התורה הזאת" שאת המצוות נעשה עד עולם. לכן לדעתו אלוהים גילה לנו שלא יהיה עוד מעמד הר סיני שישתנו בו המצוות.
אני לא יודע אם יש לזה מקור בגמרא, אבל עכפ כך למד מהפסוק.

השאר תגובה

Back to top button