זכות הרודף להתנגד לניטרולו

שו"תקטגוריה: הלכהזכות הרודף להתנגד לניטרולו
רננה שאל לפני שנה 1

שלום הרב,
 
 
 
 
לכאורה אם יש מצווה על כל אחד לנטרל הרודף, אז על הרודף עצמו יש מצווה שלא להתנגד לניטרול? או שמא בכל זאת יש לרודף זכות להתנגד לניטרול (ואף עד כדי הרג המנטרל)? כמדומני שאין התייחסות לכך במשנה תורה הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

עניין זה מופיע אצל זמרי. הגמרא אומרת שאם הוא היה מתהפך והורג את פנחס מדין רודף הוא היה פטור. ובמל"מ פ"א מהל' רוצח דן בהרחבות של הדין הזה (מה עם רוצח בשוגג שהורג את גואל הדם, ועוד יש לדון במי שהורג את שליח בי"ד).
לרודף אין זכות להתנגד לנטרול כמו שאין לו זכות להרוג. למעשה הוא עצמו היה חייב להרוג את עצמו מדין רודף (או כמובן להפסיק לרדוף). כך הסברתי כאן לפני כמה שבועות את הדין שבשליח בי"ד אין היתר להרוג אותו כי הנאשם עצמו חייב להרוג את עצמו. הריגת עבריינים היא מצווה שמוטלת על הציבור, ושליח בי"ד הוא שליח של כולם (כולל הנרדף).

השאר תגובה

Back to top button