חובת פיצוי על נזק לחפים מפשע פלסטינים

שו"תקטגוריה: כלליחובת פיצוי על נזק לחפים מפשע פלסטינים
אורן שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
האם יש על מדינת ישראל חובה לפצות פלסטינים חפים מפשע שנפגעו מפעולות של מדינת ישראל נגד חמאס?
ושאלה נוספת, אם נופלת טעות בפעולה של כוח מסוים, וכתוצאה מהטעות נפגע פלסטיני, האם יש חובה לפצותו?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

במאמרי על דילמת חומת מגן (יחיד וציבור), המסקנה העולה היא שאם היה מדובר בגורם שלישי (לא פלסטיני) שנפגע מפעולותינו, הייתי אומר שכן, ואחר כך ניתן לתבוע את חמאס על הנזק. אבל אם מדובר בפלסטינים, נדמה לי שהם צריכים לפנות ישירות לחמאס שנלחם עבורם ובשליחותם שיפצה אותם. כמו שלא צריך לפצות אנשים בני העם שאנחנו נלחמים איתו על חיילים שנפגעו בקרב שלא לצורך. על כך נאמר שכשיש  מלחמה ניתזים שבבים.

אורן הגיב לפני 2 שנים

זכור לי אבל שכתבת שם גם שאם הנרדף יכול להציל את הרודף באחד מאבריו ולא הציל אז הוא חייב. למה זה לא תקף גם כאן לגבי טעויות?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

ראשית, מי אמר שמדובר במצב שהיה יכול להציל? יש פגיעות בחפים מפשע שאין מנוס מהן. שנית, גם אם יש דרך להימנע במקרה המסוים הזה טעויות קורות והן חלק מדרכו של עולם במלחמה.
שיטת הרמב"ם היא שהורג כזה אינו חייב. זה אסור אבל הוא לא רוצח. שיטת תוס' היא שכן.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

הסברא נותנת שאם פגעתי בטעות ברכושו של הרודף שלא לצורך איני חייב לפצות אותו. וכמה ראשונים ואחרונים כתבו שבנרדף עצמו אין גם איסור להרוג אף כשיכול להצילו באחד מאבריו. זה נאמר רק על צד שלישי.

אורן הגיב לפני 2 שנים

אם קרה מקרה בו אחד משליחיה של מדינת ישראל (חייל/שוטר) סרח ועשה מעשה אסור בזדון כנגד אזרח פלסטיני (נניח שחייל אנס פלסטינאית). האם במקרה כזה יש חובת פיצוי של מדינת ישראל לאותו קורבן עבירה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אני חושב שכן. יש מקום לאחר מכן לתבוע את החייל שיחזיר את הכסף למדינה. אבל הוא פעל מכוחה ובכוח (סמכות ונשק) שהיא נתנה לו, אז היא אחראית למעשיו.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אם הוא אנס סתם, לא בכוח הנשק או הסמכות שקיבל אלא כמו כל גבר אחר, אז לדעתי התביעה היא אישית כלפיו ואין חובה על המדינה לפצות.

אורן הגיב לפני 2 שנים

לגבי אחריות המדינה, איך זה מסתדר עם מה שכתבת לעיל שהמדינה לא אחראית לטעויות שלה, ואילו כאן היא כן אחראית לזדונות של שליחיה (שמבחינת המדינה זה לא נחשב זדון).

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

כי שם דובר על נזק שנגרם במלחמה, ועל זה אין אחריות כי יש דין רודף קולקטיבי. אבל סתם מעשה שרירותי שאינו לצורך המלחמה ודאי שיש חובת פיצוי. אין כאן דין רודף.

אורן הגיב לפני 2 שנים

ידוע מקרה דומה שבשנת 2000 תבע מוסטפא דיראני נזיקין נגד מדינת ישראל, בטענה שעבר שני מקרים של התעללות מינית מצד חוקריו. בין השאר, גורס כתב התביעה כי רב-סרן ביחידה 504, המכונה "קפטן ג'ורג'", החדיר אלה לפי הטבעת של דיראני. לטענת דיראני, במהלך חקירתו עבר עינויים, הכוללים טלטולים, השפלות, מכות, מניעת שינה, וקשירתו בתנוחת כריעה למשך שעות ממושכות, ולשם השפלתו נחקר כשהוא עירום.[10] קלטות חקירה, שצולמו על ידי יחידה 504, הוקרנו בתוכנית הטלוויזיה "עובדה" ב-15 בדצמבר 2011.[11] באחד הסרטונים נראה החוקר ג'ורג' כאשר הוא קורא לאחד החוקרים האחרים ומורה לו להפשיל בפני דיראני את מכנסיו ומאיים על דיראני באונס אם לא ימסור מידע[12].

ביולי 2011 פסק בית המשפט העליון, בדעת רוב, כי דיראני יוכל להמשיך לנהל תביעת נזיקין שהגיש נגד מדינת ישראל, למרות שהוא מתגורר במדינת אויב, ואף חזר למעורבות בפעילות עוינת נגד המדינה[15]. לבקשת המדינה התקיים דיון נוסף, ובינואר 2015 נפסק שדין תביעתו של דיראני להימחק, בנימוק שלאחר שדיראני שוחרר ממעצר שב לשורותיו של ארגון טרור ששם לו למטרה להביא לפעול נגד המדינה ואף להביא להשמדתה, ולכן אינו רשאי לעשות שימוש במוסדות המדינה לצרכיו.[16]

רואים מכאן שיש רלבנטיות לשאלה אם התובע מתגורר במדינת אויב או לא. גם זכור לי שיש תקנה מימי המשפט הבריטי שגורסת שאויב לא יכול לתבוע.

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

התשובות שלי אינן משפטיות (איני מומחה לחוק הבינלאומי). אמרתי את דעתי במישור המוסרי.
לגבי דיראני, הבעיה לא הייתה שהוא מתגורר במדינת אויב אלא שהוא אויב פעיל. מי שגר במדינת אויב ודאי יכול לתבוע פיצוי, אבל רק אם נעשה לו משהו שלא כדין ולא במסגרת המלחמה (כלומר פגיעת אגב בחפים מפשע). אני משער שהעינויים הללו לא נעשו סתם כדי להתעלל בו אלא כדי להוציא ממנו מידע. לכן אלו פעולות מלחמתיות. אם סתם היו מתעללים בו, גם אם זה היה במתקן השב"כ במסגרת החקירה, אז גם כאויב הוא יכול אולי לתבוע פיצוי, וזה היה הדיון שהתנהל שם.
אגב, הטיעון שאם הוא פועל להשמדת המדינה זה מונע ממנו את הזכות להשתמש במוסדותיה נשמע לי די מפוקפק משפטית. כל חייל אויב (שבוי) נמצא במצב כזה, ואני מניח שאף אחד לא היה אומר זאת על חייל. אמרו זאת על דיראני כי הוא טרוריסט.
יתר על כן, יש כאן טיעון ממ"נ: אם ההתעללות חרגה מהמותר או שנעשתה למטרת התעללות גרידא, אז גם אם לדיראני אין זכות לתבוע המדינה הייתה צריכה לחקור ולענוש את מי שעשה זאת (עונש פלילי, בלי קשר לתביעה האזרחית של דיראני). ואם הם לא חרגו – אז מה זה משנה שהוא אויב. אין עילת תביעה.

לחייב את המחבלים בפיצוי הגיב לפני 2 שנים

בס"ד כ"ה בשבט פ"ב

נראה שארגוני הטרור שבעטיין של פעולות הרצח שלהן צריך צה"ל לפעול פעולות הגנה ומנע – הם החייבים בפיצוי על הנזקים שנגרמו במהלך הלחימה לאזרחים חפים מפשע, יהודים כערבים.

בברכה, חסדאי בצלאל דובדבני קירשן-קוואס

השאר תגובה

Back to top button