חומר וצורה

יוסי שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, התחלתי לעיין בספר מפענח צפונות, ובפרק הראשון הוא עוסק ב'חומר וצורה'. הוא מביא שהרוגוצ'ובי טוען שמחלו' ב"ש וב"ה בכמה דוכתי היא אם הולכים אחרי החומר או הצורה. אבל מהדוגמאות שהוא מביא לא מספיק הבנתי איך הוא מבין את המושג צורה. למשל בדוג' הראשונה הוא מביא מחלו' לעניין רוב של כמות או של מחדדי טפי, ולכאו' שם הכוונה היא האם הולכים אחרי האיכות או הכמות, אבל הדוג' השנייה שלו זה לגבי מחשבת שליחו"י בפיקדון, שהוא אומר שב"ש מחייבים כי זה משיכה צורית, ולא כ"כ הבנתי מה הכוונה (חוץ מזה שיש כאן 'בעולם המחשבות' משיכה). האם הכוונה היא שהמימד העקרוני יותר הוא המחשבות ולא המימד הפיזי? א"כ איך זה מסביר את המחלו' הראשונה? ואח"כ הוא הוסיף שם שגם ר"ע שסובר יוחלט השור סובר שאזלי' בתר הצורה, ולכן ל"צ מעשה קניין, וזה קצת מתקשר לי לדוג' של השליחו"י אך לא מספיק חד. הרב יוכל להבהיר מעט את הדברים, ואיך הם מתקשרים להגדרות של הרמב"ם (שהוא מביא בעצמו כפתיחה לדבריו) של צורה כמהות הדבר ואמיתתו? תודה רבה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

האיכות היא צורה וכמות היא חומר.
יש כאן איכות של משיכה גם אם החומר של המעשה לא הופיע בפועל.
לגבי יוחלט השור, צריך לעיין.

השאר תגובה

Back to top button