חז"ל ומדע

שו"תקטגוריה: אמונהחז"ל ומדע
יעקב שאל לפני שנה 1

כשאני רואה אימרה של חז"ל הנוגדת את הידוע לנו על פי המדע 
מה עלי לומר שחז"ל טעו? או שמא המדע טועה (וטעותו תתברר עם השנים? או שלא יתברר אבל הטעות הוא אצלנו,)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

אני לא יודע מה עליך לומר, אני יודע מה  אני חושב. אם גם אתה מסכים לדבריי תוכל כמובן לומר זאת בקול רם.
מה שאני חושב הוא שסביר שחז"ל טעו, יען כי הידע המדעי שלהם היה המדע של תקופתם והוא כמובן היה פחות מעודכן מזה של ימינו. כמובן שאין וודאות במדע, ויכול להתברר שהוא טעה.

משה הגיב לפני שנה 1

בתלמוד עצמו מובא שחכמים מודים לחכמי אומות העולם (מדע) עיין פסחים צד:

"חכמי ישראל אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למעלה מן הרקיע וחכמי אומות העולם אומרים ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע א"ר ונראין דבריהן מדברינו"

משה ארבל הגיב לפני שנה 1

החזון איש טען שכל מה שחז"ל אמרו היה על ידי רוח הקודש, כולל גם בתחום המדע והידע הכללי

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

כנראה שדברי החזו"א לא נאמרו ברוח הקודש.

משה ארבל הגיב לפני שנה 1

אוקיי, יש לדון. יש עוד הסבר של הרב דסלר שכותב 'גם אם נראים דברי חז"ל כעוסקים במדעי הטבע, הרי שבאמת עוסקים הם בסיבת הסיבות; ההסברים אינם טבעיים, אלא על-טבעיים. חז"ל והמדע אינם עוסקים איפוא באותו מישור. "אם לפעמים נתנו הסברים שהם לפי ידיעת הטבע שבימיהם, חובה עלינו לחפש הסברים אחרים שבהם יתקיים הדין על מכונו לפי הטבע שבימינו"

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

להסבר זה ועוד אחרים, ראו כמה מאמרים/קטעים שנדפסו בתחילת הכרך הראשון של עין יעקב: רמח"ל, מהר"צ חיות, ר' אברהם בן הרמב"ם ועוד.
בשאלה האם חובה עלינו לחפש, איני יודע חובה זו מניין יצאה. לדעתי אין חובה ללמוד אותם בכלל, ובטח לא לחפש להם תירוצים שונים. זה בד"כ בזבוז זמן.

ישי הגיב לפני שנה 1

למה בזבוז זמן? הם היו אנשים חכמים ואם הם רצו להעביר לנו מסר ערכי אז אולי כדאי להבין מה הם ניסו לומר?

השאר תגובה

Back to top button