חטא

ק שאל לפני 3 שנים

בס"ד
שלום הרב,
רציתי לשאול, מה הרעיון של המושג חטא או עוון, נניח שאדם המרה את פי ה', אז מה זה בידיוק אומר? זה אומר שה' כועס אליו (ובצדק). או משהו יותר מטאפיזי כזה, כאילו נשמתו התלכלכה וקיבלה פגם. או שמא משהו באינטואציה הרוחנית שלנו נפגם?
אני עוד מסוגל להבין את מושג התשובה, במשמעו של לשוב אל ה'. אך מדוע חטאים צריכים כפרה? ומדוע חז"ל אומרים שלעיתים החטאים מתכפרים ע"י אנשים אחרים למשל מיתת הצדיקים. או ייסורים מכפרים.
מה בידיוק הולך פה? מי נגד מי? זה נושא שלא כל כך ברור לי. אם כתבת פעם מאמר על כך אשמח לקרוא.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

קודם כל זה עצם המעבר על הציווי. אתה שואל מהן ההשלכות? אם יש למצוות טעם כלשהו, אי קיום מוביל לפגיעה בטעם. אם הטעם הוא תועלת רוחנית כלשהי, לאדם או לעולם, אזי הפגיעה במצווה מובילה להיעדר בתועלת או לנזק רוחני. מה בדיוק טיבו של הנזק או הפגם? איני יודע. אני לא חושב שיש טעם לעסוק בזה או לכתוב על כך מאמר. מניין אפשר בכלל לדעת משהו על כך?!

ק הגיב לפני 3 שנים

לא יודע זה גופא השאלה שלי מהו טיבו של הנזק או הפגם. אבל יש כל מיני מקורות מהתנ"ך ועד לספרות המחשבה של ימינו. פעם כתבת על דברים אלו רבות. אבל הם קצת יותר מתקדמים ביחס לשאלה שאני שואל. הם מדברים יותר על תשובה וכו'. למשל במאמר היפה שלך – על התשובה: בין טכניקה למהות.
לפי דעתי ד"א סתרת את עצמך בעניין בחירה חופשית ביחס למשנתך בימינו:
א. בעניין הבעיה של חולשת הרצון, כיום כמה שזכור לי אתה אוחז בגישה של לבחור שלא לבחור זהו פיתרון. אך שם קראת לזה: "מה שהוא קורא ‘יצר’, זהו כנראה רצונו האמיתי".
ב. סברת שלא ניתן לשנות ערכים, אך ככל שידוע לי אתה כיום כן תומך בכך למשל שאדם הוא "נעול". ואולי יש חילוק בין ערך חיצוני אלינו, לערך פנימי כמו האם לבחור. אבל שמא היצה"ר שלו מעכיר את אקסיומתיו הפנימיים.
וגם קצת בענייני פננתאיזם השתמשת בביטויים שכיום אני חושב לא היית כותבם:
ג. "האפשרות היחידה לתאר תהליך כזה היא לוותר על ההנחה שהקב”ה ואנחנו הם שני עצמים נפרדים באופן חד"

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מקורות הספרות המחשבה לא ממש מעניינים מבחינתי. הם יכולים לדעת על כך בערך כמוני. גם התנ"ך הוא מקור בעייתי. הנביאים אמנם יודעים על כך, אבל הפרשנות לדבריהם כל כך גמישה ולא חד משמעית שאפשר להכניס בהם כמעט הכל. אני לא חושב שאי פעם כתבתי על הדברים הללו, ולו רק מפני שאיני מצליח לחשוב מה יש לכתוב עליהם.
לגבי כל ההמשך, ממש לא ברור לי מה הקשר שלו לדיון. אבל אם שאלת אענה:
א. אתה מערבב בין הקושיא לתירוץ. בקושיא אני מראה שמה שאדם מכנה "יצר" הוא רונו האמיתי. והתירוץ הוא שזה לא נכון. לפעמים אדם בוחר שלא לבחור, ואז הוא נגרר לעשות מעשים שאינם רצונו.
ב. לא סברתי שלא ניתן לשנות ערכים. שוב אתה מערבב בין קושיא לתירוץ.
ג. ולכן?
בקיצור, מבחינתי זו הודעה בסינית.

השאר תגובה

Back to top button