חילוק בין ממון לצער הגוף

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיחילוק בין ממון לצער הגוף
סקרן שאל לפני שנה 1

בגמרא בבא קמא פרק אחרון מבואר שאם שליח בית דין אומר שהאדם מסרב לבוא לדין מוציאים עליו שמתא 
אבל לא כותבים כי אי אפשר להוציא שכר הסופר על פי הנאמנות הזו איך יתכן שלבייש אדם בזיון עצום
ולכתוב עליו שמתא 
 אפשר על פי שליח בית דין
שרש\"י מבאר שיש חזקה שהוא לא משקר 
ולהוציא פרוטה של שכר הסופר אי אפשר
האם זה גזירת הכתוב שממון יותר חמור מצער הנפש

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

ראה פרישה סי' יא סק"ב שהעיר על כך. להוציא ממון בעינן שני עדים.
גם לגבי ע"א נאמן באיסורים אתה יכול לשאול הרי להעיד שבשר כלשהו הוא טרף די בעד אחד למרות שזה מפסיד ממון לבעליו.
זו לא שאלה של עד כמה זה חשוב לאדם אלא של דיני ראיות בהלכה.

סקרן הגיב לפני שנה 1

תודה על התשובה
אבל לא הבנתי את תשובתו של הפרידה

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

ככל שאני מבין מה שאני כתבתי זה מה שהוא עונה.

השאר תגובה

Back to top button