חסימת שטח ציבורי

שו”תחסימת שטח ציבורי
מדמון שאל לפני 3 חודשים

שלום רב
יש לי מחסן שאני מוציא ומכניס ממנו סחורה בעגלות כבדות. לפני כמה חודשים פתח מישהו חנות סמוך למחסן, ושם בשטח עירוני ציבורי בכניסה מין משטח עץ גדול דק מעוצב וצבוע. הפועלים שלי עברו עם העגלה על המשטח והוא נשבר. התנצלתי ושילמתי לבעל המשטח 600 שקל כפי שהוא דרש. הפועלים שלי יכולים להעביר בדרך אחרת סלולה פחות וארוכה יותר, או להוזיז את המשטח. מכניסים ומוציאים סחורה מהמחסן כמה פעמים ביום והסיפור הזה עולה לי בכמה שעות עבודה שבועיות עליהם אני משלם. זה  לא ממש משמח אותי. בעל החנות אמר לי ששאל את העיריה הם ואמרו לו שמבחינתם זה שטח ציבורי אך לא מנוצל והם לא מתנגדים להצבת המשטח הזה ולא דורשים על זה אגרה כי אנשים יכולים לעבור וזה אפילו מיפה את השטח. אבל השטח ציבורי. בקיצור נמאס לי. דרשתי מבעל המשטח שיפנה את המשטח המעצבן והוא מסרב. שנינו אנשים שומרי מצוות. האם זה מותר לו לפי ההלכה? האם מותר לי לדרוס את המשטח עם העגלות ושיישבר ולא לשלם? הוא משתלט על שטח ציבורי וחוסם לי למעשה את הדרך אני לא מבין באיזה עולם זה הגיוני. אולי אני אשתול לו פרחים סביב כל החנות והוא לא יוכל לדרוך שם?? פניתי לעיריה ויצא בסופו של דבר שזה לא מענין אותם. כן משטח לא משטח לא אכפת להם והם לא מתכונים להתערב. האם יש לי משהו לעשות חוץ מלהתעצבן? 
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

במושכל ראשון אני חושב שאם העירייה מסכימה לו להניח שם דברים קשה להעלות טיעון הלכתי או משפטי נגדו.
אבל כעת נזכרתי שיש מקום להתיר לך לעבור ואם יישבר זו בעיה שלו. המשנה בב”ק כז ע”ב אומרת שמי שמניח כד ברה”ר ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור. זה ממש המקרה שלנו.
בגמרא שם בע”ב מגיעים למסקנה שהוא פטור כי אין דרכו להסתכל בדרכים ולהיזהר, ולכן בעל הכד היה צריך להשגיח עליו. כך נפסק ברמב”ם נזקי ממון יג, ה, ובשו”ע חו”מ סי’ תיב, א. יתר על כן, לא רק שאתה פטור אלא שאם המשטח הזה מזיק לך הוא חייב לשלם לך.
ההיתר של העיריה להניח את הדברים לא נוגע לכאן. מדובר במצב שיש היתר להניח את הכד, והדיון הוא רק בחובת הפיצוי אם קרה נזק. וכבר עמדה על כך הגמרא בב”ק ו ע”א שיש מצבים שבהם מותר לך להניח משהו ברה”ר ועדיין תתחייב בנזקיו.
סוף דבר, עליך להזהיר אותו שזה מה שאתה עומד לעשות, ואם הוא לא מסלק את המשטח אתה יכול לפעול שם כרגיל ואם יהיה נזק אתה פטור.
זוהי ההלכה לדעתי. כדאי לבדוק עם עו”ד מה אומר החוק, כי הוא יכול לתבוע אותך בבית משפט ושם התוצאה לא בהכרח כמו ההלכה.

השאר תגובה