חסר לו בורג

שו"תקטגוריה: הלכהחסר לו בורג
חסר לו בורג שאל לפני 10 חודשים

אמש לפני טיול מיוחד למתקן רציני שמעלה את האנשים לגובה 80 מטר ומסובב בעוצמה עולה יורד. וכמובן עולה הרבה כסף.
בקיצור כיף-הפחדה רציני ש =
חמד לו לצון ולקח מהבית בורג חלוד ישן גדול ומוזר (של הגדר הישנה של הבית) והטמין בכיס.
אחרי שהתמקמו בכסאות ועלו ל 80 מטר גער בזה שלפניו וזעק מה עשית ?
תראה התנדנדת חזק והפלת את הבורג הזה תיכף אתה עף עם הכסא ללמטה למותך.
זה שבכסא לפניו הבין שאוטוטו הוא מת והחל לומר וידוי וזעק שמע ישראל וכו' ועשה תשובה.
כמובן בסוף שעצר המתקן וירדו לשלום ואמר לשב בתשובה שזה בורג מהבית ולא קרה כלום וסתם ה תלוצץ על חשבונו.
המלוצץ טוען : 1. שהמתלוצץ צריך לבקש סליחה על ההפחדה 2. שצריך לשלם את המחיר ששילם למתקן כדי להנות, ולמעשה הוא סבל פחד מוות כפשוטו 
החץ טוען : שזה גרמא ובכלל הוא חייב לו כסף כי בזכותו הוא זכה לשוב בתשובה שלמה.
 
מה הדין ?
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

איתא בריש פ' הכונס: המבעית את חברו פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים. והמאירי שם הביא מבעל ההשלמה שמדובר על חיוב תשלום כספי בדיני שמים, אלא שבי"ד לא כופה על כך (ולא זה עונש בשמים). הוא כותב שמי שלא משלם הוא גזלן ופסול לעדות, כלומר חובה גמורה מדינא לשלם.
אמנם התשלום הזה הוא דמי הפחד (והשומא עושים כמו בבושת), ולא דמי הכרטיס למתקן שבזה הוא גרמא. אלא שבאותה גמרא מבואר שגם מזיק בגרמא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים.
לתירוצים שגרם לו לעשות תשובה איני מוצא טעם להתייחס. הבחור הזה תצריך בעצמו לעשות תשובה גדולה, הן על מעשיו והן על תירוציו, ואם לא ישלם הוא רשע ופסול לעדות.

בס"ד כ"ט בתמוז פ"ב

אדרבה, הרי כל ה'כיף' שבמיתקן הוא שנכנסים למצב של אימה ופחד. אם כן יש לומר שזה שהעצים את פחדו של חבירו – גרם לו לחווייה אמיתית של אימה, חווייה שלא תישכח לעולם 🙂 ומלבד הרהורי התשובה שניקוהו מכל חטאיו. מגיעים למפחיד איפוא 'תשלומי 'כיף' כפל 🙂

בברכה, בד"ץ דארבע ארצות

אלחנן ריין הגיב לפני 10 חודשים

הרב מכאל.
זה עניין שמעצבן אותי כבר תקופה ארוכה כל המתיחות הללו בשם הצחוקים והתזרום .
כמו התכנית של אמבוש שלדעתי היא לא מוסרית בעליל ומכריחה את המשתתפים לזרום כדי לא לצאת כבדים.
זה גועל נפש של מידות לא כך?

mikyab צוות הגיב לפני 10 חודשים

לא יודע על מה אתה מדבר. ואיך זה קשור לכאן?

השאר תגובה

Back to top button