טב למיתב

שו"תטב למיתב
טבי שאל לפני 3 שנים

גישתך לחזקת טב למיתב ידועה.
הראשונים על טב למיתב  אומרים שמדובר גם על מקרים שברור שהאישה לא רוצה. גם במקרה שנישאה בקטנות בעל כרחה או שקטטה עם הבעל (שלא זוכה בגט) ועוד.
בגלל שהאישה בבירור לא רוצה, ובכל זאת צריכים להסביר מה פירוש החזקה, אני מבין שמדובר על חזקה כללית שאישה רוצה להתחתן, ולמרות שהיא לא חפצה *בנישואים האלו*, באופן כללי היא כן חפצת נישואים. ולכן אין דין זוכין, או שזה כן נקרא ,לא בעל כרחה' (בקטנה) לגבי ק'ו וכו, כי היא כן רוצה נישואין אבל לא רוצה עם פלוני, לכן לא חוב גמור, ואיכשהו בחוב לא גמור אין זוכין וכו (צריך להסביר כמובן אבל זה הכיוון הכללי). 
אם כי אני מתקשה להסביר לגמרי את הגמ' הנ'ל, אבל לא הבנתי מה הביא אותך לביטול החזקה. הרי גם בזמן הגמ' החזקה תקיפה *גם כשהאישה לא רוצה*. מדוע נשים כיום (בהנחה הסבירה שהשתנו) לא באותו סטטוס כמו אישה שאינה חפצה בבעלה בעולם העתיק, בדוגמאות הנ"ל.
מצ'ב רשב'א קידושין ה. ד"ה כסף.
"וא"ת והא היכא שמסרה למנוול ומוכה שחין ואעפי שעומדת וצווחת מסתברא דאף זו מינח ניחא לה כדר"ל דאמר טב למיתב וכו' וכדאמרינן ביבמות (קיח ב:) המזכה גט לאשתו במקום קטטה מהו ואסיקנא טב למיתב.."

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

הרשב"א שהבאת בסוף הוא התשובה. הוא לא כותב שמיישמים את חזקת טב למיתב למרות שהאישה לא רוצה. הוא כותב שאפילו במצב כזה האישה רוצה (לדעתו כנראה שזהו רק שיגעון זמני). תשובה נוספת היא שכשיש חזקה ברורה אז לא מתייחסיחם ליוצאי דופן (ולו רק מפני שחובת הראיה היא על מי שטוען שהחזקה לא מתקיימת במקרה הזה). אבל במקום שבו החזקה נשברת כמו בימינו, המצב שונה בהחלט.
אגב, יש כמה וכמה ראשונים ופוסקים שכתבו על מקרים שונים שבהם אין חזקת טב למיתב. למשל מהר"ם מרוטנברוג על אישה שנפלה לייבום בפני מומר ועוד.

השאר תגובה

Back to top button