טענת הרב ענבל

שו"תקטגוריה: כלליטענת הרב ענבל
סתם אחד שאל לפני 3 שבועות

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שבועות

תודה על ההפנייה. זה שווה טור. אכתוב על כך בהקדם.

י.מ הגיב לפני 3 שבועות

סליחה אבל למי שמכיר את הטענות של מיכי יודע היטב שהוא אף פעם לא שלל את קיומם של כמה עיקרים (אמנם בודדים כמו נבואת משה ותורה מן השמים ואמונה בנבואה וכדומה) וסך הכל טען טענתם של אותם ראשונים שהתווכחו עם הרמב"ם בצורה יותר עדכנית, לא ראיתי בכל הספר או במקומות אחרים המשפט הבולט מתוך תגובתו של ענבל: שלדעתו של מיכאל אברהם אין כל סמכות פורמלית ביחס לטענות עובדתיות כולל כל העקריים כולם!
יש פה חסרון ידיעה מצד ענבל שלא מסוגל להאמין או מפחד שכל מטרת התורה היא עשיית הטוב בגלל שהוא טוב ותו לא וכל השאר (הרצון לקבע אמונות למניהם) זה תוצאה אנושית ומתבקשת בהיותנו אנשים החפצים להיות נשמעים באזני אחרים במה שחושבים שטוב שיהיה וזהו,
באמת מעניין לדעת מדוע לטענת ענבל למה רק אצל חז"ל התעורר הצורך לקבע את תחום האמוני יותר מדור המדבר אם לא לצרכים פדגוגים או חברתיים או הגנתיים בשהותנו בין האומות?
לא פעם שמעתי שכל השיח האמוני נוצר מחמת התנגשותנו עם האומות או מי רצה להתחרות איתנו או לגנוב לנו את בלעדויתנו בחידוש שהנחית לנו משה במעמד הר והוא : נורמות – נטו נורמות ותו לא
קשה לקבל את זה שהגלות היא גלות הדעת באמיתי דהיינו החיבור בנינו לה' עם תובנות אמתיות על העולם הבאים ישירות ממנו (או ע"י נביאיו)
הרצון לכפור בזה הוא עז הרי כבר קבעו לנו חז"ל מלכה ושריה בגוים אין תורה וגם על הצד שנאר במקצת אופן לחוש כמעין אותה חוויה של הנבואה דרך הקבלה זה עדיין רק כמעין ולא את הדבר בעצמו)
ברור שמבחנת פדגוגית מתחייב סוגנון מחשבתי מסוים שמיגן על אינטרסים יותר עמוקים ולפעמים פחות משעשעים את רווחת העם אבל מכאן לומר שזה האמת הצרופה ומי שלא מאמין הוא כופר, זה ממש סימנים של פתולוגיה גלותית עמוקה ודו"ק.

כ.ל הגיב לפני 3 שבועות

י.מ אכן אין סמכות פורמלית ביחס לטענות עובדתיות כי זה לא מוגדר. חוששני שאתה לא מייצג נכונה את מרשך.

י.מ הגיב לפני 3 שבועות

להוסיף עוד שתי דברים שאמורים לתת חומר למחשבה
1. המעיין בהלכות יראה שהראשונים גם הם לא חייבו יותר משלוש או 4 עקריים כמדומני עיין שם :
ומ"ש רבינו והאפיקורסין שם בברייתא בנוסחת הרי"ף והרא"ש. וכתב הרמב"ם בפרק ד' מהלכות רוצח דאפיקורסים הם ישראלים שכפרו בתורה ובנבואה ובפרק ג' מהלכות תשובה כתב האומר שאין נבואה כלל והמכחיש נבואתו של משה רבינו והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם כל אחד משלשה אלו הם אפיקורסים והר"ן פי' דהיינו מבזה ת"ח או מבזה חבירו בפני ת"ח וכך אמרו בפרק חלק: ואהא דקתני רועי בהמה דקה אין מעלין כתבו התוספות פירוש בשלהן כלומר מפני שמרעין אותם בשדות אחרים אבל רועי בהמות דאחרים לא דאין אדם חוטא ולא לו: וכתבו עוד דדוקא ברועים החמירו משום דלא פסילי (מדאורייתא) וחכמים עשו חיזוק לדבריהם כדי שיתנו לב לשוב אבל גזלנין דאורייתא ואוכל נבילות לתיאבון מעלין והרמב"ם כתב בפ"ד מהלכית רוצח רועי בהמה דקה וכיוצא בהם אין מעלין בד"א בישראל בעל עבירה והעומד ברשעו ושונה בו תמיד כגון רועי בהמה דקה שפקרו בגזל הם הולכים באולתם אבל בישראל בעל עבירות שאינו עומד ברשעו תמיד אלא ועושה עבירות להנאת עצמו כגון אוכל נבלות לתיאבון מצוה להצילו ואסור לעמוד על דמו עד כאן לשונו:.

https://www.sefaria.org/Beit_Yosef,_Yoreh_Deah_158.3.1

הרי כידוע שלהפך להיות יהודי לא חייבומחז’’ל כלל על קבל 13 עיקרים כ’’א עק קבל עול מצוות.
לא סקלו בכל היסטוריית עם ישראל מי שלא האמין באחד מהעיקרים, וגם לא החרימו אומהחשיבו ככופר את שפינוזה אלא מהרגע שסטה מדרך ההלכה ותו לא
אם כבר נלך בדרך ההלכה שהיא לכ’’ע מחייבת אותנו וכידוע דשיטת הרמב’’ם היא שרק התלמוד מחייב ותו לא אז גם את דבריו ונימוקיו בתחום האמוני לשיטתו לא מחייבים !

א.י.א הגיב לפני 3 שבועות

הרב ענבל מבלבל את השכל.
אגב אורחיה:
אני לא יודע אם הרב יודע שהרב שטיינזלץ זצ"ל אחז כמו הרב על עניין מחשבת ישראל [ לא על הקטע של רוח הקודש כי אחרי הכל הוא חסיד אבל מבחינת הסמכות הוא סבר ג"כ שאין]

מתוך ספרו "הבן יקיר לי"
"אמת ניסוח עיקרי האמונה ביהדות הוא מאוחר למדי וכו' ואף זו אמת שעיקרי אמונה אלה לא היה להם אף פעם תוקף של "אני מאמין מחייב וכו' קיומה של אחדות דעות יסודית זו לא נבע מסמכות מרכזית כלשהי שקבעה את האסור והמותר או את הדרך האמונה הנכונה מקור חשוב יותר גרם לאותה אחדות דעות ההכרה במקורות יסודיים שאין ערור עליהם "

א.י.א הגיב לפני 3 שבועות

שכחתי חלק
"וקבלת דרכים מוגדרות של פירוש אותם מקורות ופיתוחם כאשר מקבלים את התורה כבסיס ואת שיטות מדרש ההלכה כדרכי הפרשנות החוקית שלה"

ב.כ.ב הגיב לפני 3 שבועות

אי"א – הרב ענבל הוא יהודי חכם ונבון מאד, די מגוחך להתלהם נגדו בלי לנמק.

סטרא אחרא הגיב לפני 3 שבועות

*** נמחק: התייחסות אישית מיותרת (מ"א) ***

ב.כ.ב הגיב לפני 3 שבועות

***** כנ"ל ******

א.י.א הגיב לפני 3 שבועות

ב.כ.ב – עיין בתגובה באתר רציו ותראה נימוק קצת יותר מפורט [שלי]
וגם שבאופן כללי יש באתר הזה הרבה אפלוגטיקה

א.י.א הגיב לפני 3 שבועות

ב.כ.ב – גם אדם חכם לפעמים בצוק העיתים מבלבל את השכל

ג.ל.ג הגיב לפני 3 שבועות

לא שאני הבנתי מה הביקורת, הרי מיכי כן מניח שיש תיאולוגיה במובן של הרב ענבל, כלומר משמעות ומהות והשלכה וסיבה ותועלת לקיום המצוות, ולכן השי"ת ציוה אותם, אבל אנו כאנשים לא בהכרח מודעים לתיאולוגיה הזאת.
האם הרב ענבל מצפה שהתיאולוגיה תהיה מובנת לאנשים ויהיה שם מסר שמגיע מהקב"ה ומובן – זה לא הבנתי למה להניח את זה כדי להוציא את ההלכה מכלל פקודות לתנועות ידיים.
ואיזו תיאולוגיה הרב ענבל מציע או יכול להציע? האם האמירה שיש משיח ותחיית המתים היא כן תיאולוגיה ומסר?
אני אמנם מאמין ביהדות "שמנה" – אני מאמין בכל י"ג העיקרים, וגם באמיתות תורת הקבלה, ובתפילה, ומקפיד על ההלכה לא פחות מהסובבים אותי, ועוד דברים, אבל מה המסר הנעלם אני לא יודע.
אני רק יודע כלומר מאמין שהשי"ת בחר בעם ישראל לתת לו תורה והתורה היא הדרך הנכונה והאמיתית לחיות בעולם והיא קיום רצון השי"ת והדבק בהשי"ת ובתורתו עושה את הנכון והטוב ומשלים את נפשו ואור זורח בנשמתו ויזכה לשכר גדול.

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

גל"ג, אתה לגמרי צודק. ראה בהתייחסותי לביקורתו של ענבל בטור הזה: https://mikyab.net/posts/81186

השאר תגובה

Back to top button