יהודי מזרח אירופה

שו"תיהודי מזרח אירופה
נועם שאל לפני שנה 1

שלום לכבוד הרב.
כידוע היהודים במזרח אירופה נחשבו נחותים ביחס ליהודי גרמניה המשכילים. טענתי היא שזו עובדה בלתי ניתנת לשיני ויהודי מזרח אירופה עם יכולות אינטלקטואליות נחותות יותר גם היום וכך בעתיד.
שאלתי היא:
האם זו גזענות? טעות בעובדות? או ציון עובדה נכונה לדעתך? ציון עובדה שהייתה נכונה בעבר אך ניתנת לשינוי. 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

דעתך היא קודם כל שטויות והבלים כמובן.
אבל זה מה שניתן לומר לגביה. זו טעות בעובדה ולא גזענות. ייתכן שהטעות הזאת נובעת מגזענות. ובוודאי שגם אם היא הייתה נכונה היא הייתה ניתנת לשינוי.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אגב, האם אתה ממזרח אירופה? או אולי מגרמניה?

עמנואל הגיב לפני שנה 1

אני ממזרח אירופה ולא אכפת לי (באמת) שתחשוב ותטען כך (אולי אתה צודק ?). תראה איזה ליברל אני. לי חשוב להתקדם ולהתפתח ביני לבין עצמי ומיקומי בהיררכיה לא חשוב לי . וככה זה צריך להיות אצל כל אחד. אח"כ יגיע הדיון האובייקטיבי על ההיררכיה האמיתית (כשתהיה לה משמעות לאיזשהוא נושא (ויש מן הסתם))

אגב עובדות , בתחום התורני אתה לגמרי טועה. אין מה להשוות את חכמי גרמניה ( בקושי היו כאלה) אל מול חכמי מזרח אירופה. גם בתחום התלמודי וגם בתחום מחשבת ישראל והקבלה. יהודי גרמניה היו ברובם ממש משכילים ריקים. יש בדיחה על הרש"ר הירש שאמרו שהוא לומד תהילים ואומר גמרא בניגוד לתלמיד חכם ממזרח אירופה שאומר תהילים ולומד גמרא

ומה דין איזורי הספר? הגיב לפני שנה 1

בס"ד כ"ה בשבט פ"ב

אחרי שלימדונו רבותינו את ההבדל המהותי בין יהודי מזרח אירופה הנחותים ויהודי גרמניה הנישאים – נפשי בשאלתי: (א) מה דין איזורי הספר כפוזנא, דאנציג ושלזיה וכן מה דין פראג ניקולשבורג ושאר ערי ביהם ומעהרן – הלמזרח ייחשבו או למערב? (ב) והיכן עובר 'קו הגבול', האם בנהר האלבה או ב'קו אודר-נייסה? (ג) ומה דין 'רגלו אחת במזרח ורגלו אחת במערב'? (ד) ומה דין הנולד במזרח ועבר למערב וכן להיפך? האם מקום המוצא גורם או מקום ההימצאות?

כל זה יורונו רבותינו ושכמ"ה!

בברכה, עזריאל צמח הלוי קאלישר, ממזרח שמש עד מבואו

נועם הגיב לפני שנה 1

שלום לרב מיכי.
כמובן שאיני חושב כך. זו הייתה שאלה קנטרנית לאחר פוסט שנכתב ע"י כבודו.
אתה טוען שמה שכתבתי גם אם אני צודק בדבריי {מזרח אירופה נחותים}הרי אלו דברים שניתנים לשינוי. כלומר המזרח אירופיים יכולים להשתנות.
בדבריך בפוסט אתה כותב והנה הציטוט:

"יתר על כן, איני יודע מניין שואבים אבירי המלחמה בגזענות את הביטחון שכל מאפיין כזה באמת ניתן לשינוי. זו הנחה עובדתית, וככזו גם היא טעונה ביסוס. הקביעה שלפיה כל טענה על מהותיות של תכונה היא גזענות היא טענה מופרכת על פניה, ובוודאי לא מבוססת"

אני טענתי טענה על תכונה מהותית על יהודי מזרח אירופה והנה יצאת נגדה בשצף קצף. אתה סותר את עצמך.
קל לך לטעון טענות כאלו על אחרים. נשים שחורים מזרחיים חרדים.
כשמדברים על מזרח אירופה, {כנראה שמוצאך משם} אתה משנה את דעתך. אשמח לתגובה עניינית. אני ממזרח אירופה קליטה לא מהירה….

מיכי הגיב לפני שנה 1

נועם, הרשות בידך להשחית את זמנך, אבל לא את זמני. אז אני עוצר כאן, ואני בטוח שלמרות שאתה ממזרח אירופה תצליח לענות לבד על הקושיות העצומות שהעלית בהודעתך האחרונה. הן בהחלט לא נופלות בעוצמתן מהראשונה.

נועם הגיב לפני שנה 1

אשמח שמישהו יענה במקומו של הרב מיכי היכן אני טועה? האם לא הבנתי את תגובתו ?האם לא הבנתי את הדברים שכתב בפוסט?

ורוצון הגיב לפני שנה 1

קושיית נועם: בטור יש ביקורת על האנטי-גזענים שמניחים שאין לגזע שום תכונה מהותית מבחינת האישיות ולכן ברמה הגזעית הכל ניתן לשינוי. מנגד כאן המשיב אחז בביטחון בהנחה שאין לגזע המזרח-אירופאים תכונה מהותית של נחיתות אינטלקטואלית ולכן גם אם אכן בפועל נחותים הדבר ניתן לשינוי. והקושיה היא מניין למשיב הנחת האנטי גזענים שהדבר ניתן לשינוי.
תירוץ: בטור יש ביקורת על הנחה גורפת שאין לגזע שום תכונה אישיותית מהותית. כי ייתכן שיש אי שם תכונה מהותית לגזע. בתשובה טען המשיב שתכונה מסוימת והיא נחיתות אינטלקטואלית היא לא מהותית לגזע. איך כנראה לדעת המשיב רואים שהיא לא מהותית, כי רבים מזרח אירופאיים עשו והצליחו.
לנועם: האם התירוץ מספק אותך?

עמנואל הגיב לפני שנה 1

נועם

הרב מיכי לא סתר את עצמו . הוא לא יצא נגדך בשום קצף שצף. זה הכל בדמיון שלך. .הוא אמר שעובדתית לפחות ביחס למהות אתה טועה וזהו. שיהודי מזרח אירופה לא נחותים מהותית וזהו. הוא אמר "שטויות" כי הוא גם חושב שעובדתית זה גם היום ובעבר לא היה נכון. נכון שיהודי מזרח אירופה ככלל היו מפותחים מבחינה תרבותית פחות מיהודי גרמניה כתוצאה פשוטה מכך שעמי מזרח אירופה פחות מפותחים תרבותית מהעם הגרמני. אבל ביחס לעילית זה לא היה נכון ( אפילו ברמת המדענים ואנשי הרוח) . והוא לא האשים אותך בגזענות כי אין במה להאשים בזה. אין בזה אשמה כלל. אולי היה יכול להאשים אותך בהתנשאות, אבל זה חטא שבין אדם למקום ולא בין אדם לחברו, ולכן אין בזה אפילו פגם מוסרי ( במובן הצר של מוסר) .

המוצא הכוזרי הגיב לפני שנה 1

נראה שההבדלים הגנטיים בין יהודי מזרח אירופה למערבה נובעים מהשיעור הגבוה של כוזרים בין יהודי מזרח אירופה, בעוד שבין יהודי גרמניה יש הרבה שבאו מספרד שהם יהודים אוריגיליים. אמנם, הלוויים שבמזרח אירופה – מוצאם מצאצאי רבי יהודה הלוי שהלך לגייר את הכוזרים.

לפיכך יש הבדל גם באהבה שה' אוהב את האשכנזים והספרדים. את הספרדים שהם מבנ"י מאז ומעולם – אוהב ה' 'אהבת עולם' – בעוד שאת האשכנזים שהם מבני הגרים, אוהב ה' 'אהבה רבה', שכן ציווה בתורתו פעמים רבות: 'ואהבתם את הגר"

בברכה, לוי&גר, ספרדי מקארפאט

השאר תגובה

Back to top button