יום טוב שני של גליות‎

שו"תקטגוריה: עיון תלמודייום טוב שני של גליות‎
פ' שאל לפני 3 שנים

Shalom Uvracha Rav Michael,
 
A  gitte zimmer!
 
Sorry to write in English, just so much easier for me. ! Please reply in Hebrew.
Sorry for writing so soon after chag. (when you are probably clearing away the Pesach stuff).Feel free to reply in your own time.
 
Obviously I’m not the first person to ask, I must be the millionth !
 
I don’t understand why nowadays in chul there are still 2 days chag. Based on the famous gemara in ביצה ד:
 
והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם זמנין דגזרו המלכות גזרה ואתי לאקלקולי
If the Talmud had given the answer that we keep 2 days to preserve the minhag (= the authority of Chazal), then that would have been (more) acceptable. But the gemara was far more specific – that due to ‘gezerot hamalchut’ it may end up in ‘kilkul’ . I suppose chazal meant that we would no longer be able to calculate  and apply the calendar. But for over 2000 years that hasn’t happened!. Nowadays you don’t even need a calendar of your own. My family in the UK can just video me on zoom or whatsapp to find out!
 
So it very much looks like בטל טעם בטלה תקנה and even  like בל תוסיף    .
 
Hope you can help, when you have time.
 
 
Bvirchat Shalom,
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

אכן, הטעם של יו"ט שני אינו רלוונטי בכלל. גם אם יחזור המקדש בקרוב אף אחד לא יצטרך יומיים יו"ט. אפשר בוואטסאפ להודיע לכולם מתי קודש החודש וזהו.
אבל גם כשהטעם בטל אין לנו סמכות לשנות את התוצאה בלי שיש בי"ד הגדול וסמוכים. בטל טעם לא בטלה תקנה, וגם לשיטת הראב"ד שהיא כן בטלה זה רק בבי"ד (אלא שלא צריך גדול בחכמה ומניין).
מאידך, למשל לגבי ר"ה בארץ ישראל, יש את שיטת הרי"ף שדי ביום אחד, ולכן לדעתי באמת אין טעם לחגוג יומיים היום. כשיש שיטה הלכתית לסמוך עליה אז אפשר לבחור בה כשהטעם בטל. ועדיין המנהג הוא לחגוג יומיים, ולכן לפחות מדין מנהג קשה לבטל זאת בלי שייווצר  קונצנזוס רבני רחב לגבי זה.

השאר תגובה

Back to top button