יקום פורקן ודי בבבל

שו"תקטגוריה: הלכהיקום פורקן ודי בבבל
ריש גלותא די בבבבל שאל לפני 2 שנים

לברך את הריש גלותא והדיינים ודייני השער שבבבל…
קצת מוזר לי… 
לומר ?
לדלג ?
לעדכן את הנוסח ודי  באמריקא למשל ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אין בקטע הזה שום קדושה. אם תרצה, תכוון למי שאתה רוצה ואם תרצה אל תאמר אותו.

אש הגיב לפני 2 חודשים

מי שכן אומר לא עדיף שיתפלל בנוסח עדכני ונכון מאשר תפילת שקר? אין בכך קדושה אבל למה לומר שקר לפני ה'?

'בבל'-ביטוי מטאפורי הגיב לפני 2 חודשים

בסד ט בשבט פג

תפילת'יקום פורקן' נאמרה באשכנז מאות שנים אחרי תקופת הגאונים. 'בבל' כאן היא ביטוי מטאפורי למרכז התורה שבגלות. וכך אנו מבקשים 'והסר מעלינו אויב דבר וחרב…' אף שהמחלה המאיימת על האנושות אינה בדווקא דבר וכלי המשחית העיקרי אינו החרב- נוח ונאה להתפלל בלשון אבותינו כמטאפורה.

בברכה,יפאו"ר (כינוי מטאפורי 🙂

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אין כאן שקר, כמבואר בהודעה הקודמת.

השאר תגובה

Back to top button