יש בעיה לומר אלוהים?

שו”תקטגוריה: הלכהיש בעיה לומר אלוהים?
השם המפורש שאל לפני שנה 1

יש בעיה הלכתית לומר  ‘אלוהים’ (ולא אלוקים)?
משום מה חרדים מקפידים בזה ודת\”ל פחות. יש כאן מחלוקת הלכתית או סתם סוציולוגיה?
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

עקרונית לא, כל עוד אומרים זאת לצורך ולא סתם. אמנם כשאומרים את שם ה’ צריך לכוון, אבל בפשטות זה רק בתפילה (דומני שהמקובלים סבורים שהכוונות נדרשות תמיד).

השם הגיב לפני שנה 1

מה פירוש לצורך? שיחת חולין שעולה הנושא של ‘אלוהים’ זה צורך, נכון? ולפי מה שכתבת, מדוע אתה אומר בשיחות ‘אלוקים’? זה הרגל?

מיכי הגיב לפני שנה 1

כן.
הרגל וחשש לשיטה שבעינן כוונה.

תם. הגיב לפני שנה 1

מדוע בספרך קוביות לא חששת לשיטות הנ”ל וקראת בשם אלוקים בה”ה? ובפרט שיש רבים הקוראים ספר זה בבית הכסא ובשאר מקומות המטונפים?

השאר תגובה