כביסה בחול המועד לחולה

שו”תקטגוריה: הלכהכביסה בחול המועד לחולה
שאלה שאל לפני חודש 1

שלום,
מי שהיה חולה וטרוד במחלה לפני חול המועד, האם יכול לעשות כביסה בחול המועד?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

אני חושב שלא. לא דורשים את טעם התקנה. אמנם אם אין לך מה ללבוש, הפוסקים התירו לכבס בגד אחד, כמו ההלכה שמתירה לכבס למי שיש רק בגד אחד.

שגיא מזוז הגיב לפני 4 שבועות

רק אציין שלדעת הרב רבינוביץ’ כיום שמכבסים במכונת כביסה, מותר לכבס כרגיל. וככה גם מסתבר, שבפשטות עולה מהגמ’ שאסרו מלאכה שיש בה טירחה וכיום אין טירחה בכיבוס. אא”כ אתה מבין שגזרו על כיבוס גזירה עצמאית? אם כן, זאת הבנה מוזרה…

מיכי הגיב לפני 4 שבועות

למען האמת, זו סברא הגיונית מאד. אמנם לא אסרו כיבוס משום טריחה בלבד, אלא כדי שיכבס בגדיו לקראת המועד (כמו גילוח), אבל סביר שזה היה רק בגלל שהכיבוס היה מלאכה עם טורח גדול (ואז הייתה לאנשים נטייה לדחותו למועד וגם הבעיה כשעושים אותו במועד גדולה יותר).
אלא שיש לדון עוד בביטול הגזירה כשבטל טעמה. לכאורה נקטינן שלא מבטלים גזירות כשבטל הטעם (וגם הראב”ד שסובר שכן, מודה שצריך מניין אחר לבטלן). אמנם כאן המעשהשנאסר השתנה בעצמו, וזה לא רק ביטול טעם הגזירה אלא הכיבוסדאז כבר לא קיים.
אבל לאור מה שכתבתי בתחילת דבריי, שלא הטורח בכיבוס היה האיסור אלא החשש שלא יכבס לחג) ייתכן שזה לא נקרא מצב שהמעשה שנאסר השתנה. מה שנאסר הוא לא ממש מעשה אלא דרשו לחשוש למצב (שילבש לא מכובס). ואם זו ההגדרה, אז המצב כאן הוא ביטול טעם התקנה כרגיל (לא שינוי המעשה עצמו), ויש מקום להחמיר.
סוף דבר, אני מסכים שבהחלט יש צד להקל.

מיכי הגיב לפני 4 שבועות

ועוד יש להקל מצד זה שכביסה בימינו נעשית כמעט בכל יום, ולכן המצב הרגיל שלנו הוא כמי שיש לו בגד אחד.

השאר תגובה