כל מיני.

שו”תקטגוריה: כלליכל מיני.
אלחנן שאל לפני 3 חודשים

שלום רב.
האם אשה נידה חייבת בכיסוי ראש בפני בעלה? ובעצם מה חייבת לכסות ?
לשיר היא יכולה?
האם אשה יכולה לטבול עם לק שעושה פעם בחודש?
תודה על הכל.
אפשר אם יש קישור למאמר מדוע הגמרא מחייבת אותנו ומדוע אי אפשר לחלוק על מסקנות חכמים.
במיוחד שלפעמים זה נראה סברא דחוקה או לא הגיונית?
מה הגישה לכל הדברים כמו להזהר מפירורים מפני עניות וציפורניים וברית כרותה לשפתיים שגורר מלא חס וחלילה וטפו טפו?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

אין קשר לבעלה. כיסוי הראש אינו בשביל בעלה. בתוך הבית מן הדין אין חובה לכסות את הראש. יש פוסקים שאוסרים אבל זה דת מיעוט שאינה סבירה. הוא הדין לגבי שירתה.
לגבי הלק, כל עוד הוא מלא והאישה מעוניינת בו אינו חוצץ.
איני מכיר מאמר כזה. יש בדרשות בית ישי של ר”ש פישר, סי’ טו על קבלת הרבים.
אזהרות של סכנות לדעתי אין צורך לחשוש. זו שאלה עובדתית, ולא נראה שיש כאן באמת סכנה.

אלחנן הגיב לפני 3 חודשים

תודה אבל השאלה האם לבעל מותר לשמוע אותה שרה או לראות את שערה כשהיא נידה.?

מיכי הגיב לפני 3 חודשים

כן

אלחנן הגיב לפני 3 חודשים

חיפשתי בספרי הלכה וכולם אוסרים משום קול באשה ערווה.
מה הסיבה שהרב מתיר?
האם אפשר ללמוד ולהתפלל כנגד שערה של אשתו תמיד?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

לא יודע באלו ספרים חיפשת, אבל יש פוסקים שמתירים.
באיסור ייחוד התירו באשתו כי רגיל בכך. וכעין זה לגבי איברים שרגילה לגלות בביתה (אג”מ יו”ד ב, עה). וכן נראה לי גם לגבי שירתה (אף (שהאג”מ שם אסר, יש פוסקים אחרים שהתירו).
בוויקיפדיה מביא את הפוסקים הללו:
פרדס רימונים, סימן קצה, משב”ז סוף אות ח. וכן פסק הרב עובדיה יוסף בספרו טהרת הבית. הרב אברהם שיף, תועפות רא”ם סימן כו אות קל.
יש לזכור שככלל נראה שרוב ההרחקות הן תזכורות לאיסור ולא הרחקות כסייג שמא יגיע אליו (אולי לישון עמה במיטה אחת שאני). ממילא מה שלא נאסר בפירוש אין סיבה והצדקה לאסור. לא מדובר כאן על שיקול שמא יבוא למעשה אסור עם אשתו.

אלחנן הגיב לפני 3 חודשים

תודה.
ומה לגבי לימוד ותפילה כנגד שער אשתו תמיד?

mikyab צוות הגיב לפני 3 חודשים

הרמ”א בסימן עה אסר לקרוא קריאת שמע נגד שער אשתו, ובאג”מ או”ח א סימן מב ד”ה ‘הנה בדבר’, התיר, הוא אומנם כותב: “ויראי ה’ יש להם להחמיר להפוך פניהם לצד אחר כשאומרים קריאת שמע וכל סדר התפלה וכשא”א יסגרו עיניהם דכיון שלעצמן יכולין להחמיר אין זה שעה”ד לפניהם”.

השאר תגובה

Back to top button