כשגגה היצא מלפני השליט

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיכשגגה היצא מלפני השליט
ברוך דוד שאל לפני שנה 1

בפרק איזהו נשך כתוב בתוך הדברים שאמר אמורא אחד לחבירו “ואי שכיב (אביך) ונפל קמי יתמי מאי, הוה כשגגה וכו’ ושכיב”, ומעולם נצטערתי על גמרא זו, וכי איזה צדק ויושר (שמיימי) יש בזה, וכי מפני שאמר דבר היפותטי ואף גם בדברי תורה והלכה, יארע לו כזה? וכי זהו תורת חיים שאורך ימים וגו’? ועוד, דמהו הגבול בזה, הרי בכל בוקר אנו אומרים “ואתה עתיד ליטלה ממני” ועוד מאות דוגמאות יש בזה. ובכלל מה חטא אמורא זה שמת מפני דברי אדם אחר  היושב ברחוק ממנו ודיבר אודותיו? וידוע מהחתם סופר שהיה מתענה כשלמד בישיבה מסכתות יבמות מפני תוכנו ועוד מפני שהוא אותיות בי מות, ותמוה מאוד הרי אם אדם לומד תורה ואין נפק”מ באיזה ענין שהוא, וכי צריך לחוש שהתורה יגרום לו נזק?? אולי יאמר מוטב לי שלא אלמוד כלל הלכות אלו ותו לא מידי – (מוחל טובות)?!?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לדעתי אין שום חשש ושום צורך להתפלל על כך. יבמות=בי מות אלו משחקי מילים חסרי משמעות.
ולגבי המוות בעקבות אמירות, בעיניי אלו סיפורים מחנכים ולא תיאור היסטורי. אולי הם באו ללמד להיזהר בלשון, ועשו זאת באופן ספרותי.

משה כהן הגיב לפני שנה 1

מה לגבי קללת חינם אפילו על תנאי באה

משה כהן הגיב לפני שנה 1

*חכם

אהרן הגיב לפני שנה 1

פלא על הרב השואל שאינו נמנע מלכתוב את שאלותיו בעצם יום השבת.

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

אני מניח שאתה שואל מדוע שהיא תבוא בלי סיבה. כנגד זזה איתא שקללת חינם לא תבוא.
וכבר העירו על כך. ראה למשל בדיון כאן:
https://tora-forum.co.il/viewtopic.php?t=1666

ברוך דוד הגיב לפני שנה 1

לכבוד הרב אהרן, פלא שלא על דעתך שהרב השואל כותב במקום רחוק מארץ ישראל אשר עוד היום גדול בערב שבת.

אהרן הגיב לפני שנה 1

למעלת ר’ ברוך דוד,

אבקש ממעלתו סליחה ומחילה על שחשדתיו בחינם.

השאר תגובה