לא הזדעזעתי מ"חילול שבת" !!!

שו"תקטגוריה: מוסרלא הזדעזעתי מ"חילול שבת" !!!
בנימין גורלין שאל לפני 3 שנים

שבוע טוב,
https://mobile.kikar.co.il/article/362777
לא הזדעזעתי מ"חילול שבת" !!!
הזדעזעתי מהרצח !!!
האם היה עלי להזדעזע משניהם או שמא רק מאחד מהם, אם רק מאחד איזה מהם עדיף, והאם יש קשר לגמרא ביומא כג א:
" ת"ר מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו בלבו עמד רבי צדוק על מעלות האולם ואמר אחינו בית ישראל שמעו הרי הוא אומר (דברים כא, א) כי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושופטיך אנו על מי להביא עגלה ערופה על העיר או על העזרות געו כל העם בבכיה בא אביו של תינוק ומצאו כשהוא מפרפר אמר הרי הוא כפרתכם ועדיין בני מפרפר ולא נטמאה סכין ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים"
???
בברכה, בנימין 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

זו סתם דמגוגיה. התושבים ודאי זועזעו מהרצח, אבל כשבא אחריו חילול שבת המוני זה גם זעזע אותם.
אמנם יש לדון מה מזעזע בחילול שבת של אנשים שבין כה וכה כידוע לא שומרים אותה. זה שהדבר נעשה במקומם שלהם? אז יש כאן אולי מקום למחאה אבל לא בטוח שלזעזוע.
כך או כך, איני רואה כאן שם דבר ששווה דיון, ובטח לא קשר לגמרא ביומא. מה עוד שהזעזוע הזה הוא ציטוט שבחר הכתב מפי תושב אחד או שניים, ולא הייתי מסיק ממנו שום מסקנות. 

השאר תגובה

Back to top button