לא מורידים ולא מעלים

שו"תקטגוריה: הלכהלא מורידים ולא מעלים
פנחס שאל לפני 11 חודשים

ראיתי שכבר נשאלת על זה לא מזמן, אבל בכל אופן לא כ"כ הבנתי מה אתה חושב.
השו"ע ביו"ד קנח ב כותב מיני ישראל, והם שעובדים לעבודת כוכבים, או העושה עבירות להכעיס, אפילו אכל נבילות או לבש שעטנז להכעיס; הרי זה כופר; והאפיקורסים, והם שכופרים בתורה ובנבואה מישראל, היו נוהגין בארץ ישראל להרגן. אם היה בידו כח להרגן בסייף, בפרהסיא, הורגו. ואם לאו, היה בא בעלילות עד שיסבב הריגתו. כיצד, ראה אחד מהם שנפל לבאר והסולם בבאר, קודם ומסלקו ואומר: הריני טרוד להוריד בני מן הגג ואחזירנו לך, וכיוצא בדברים אלו. הגה: (ועיין בחושן המשפט סימן תכ"ה). מומרים שהיו ממירים עצמם לאנסים ומטמאים עצמן בין העובדי כוכבים לעבוד עבודת כוכבים כמותם, הרי הם כמו מומרים להכעיס והיו מורידין אותם ולא מעלין. 
כתבת שהמציאות הייתה שונה. למה להניח שפעם חשבו שאלוקי ישראל אמת ותורתו אמת, אבל בא לי להיות עם הגויים המסכנים והטועים, והיום המצב שונה? היום המצב שונה לחובתם. היום קשה מאוד להגיע למדרגת תינוק שנשבה. כל הידע זמין, אדם עם קורטוב של סקרנות ויושר אמור לשמוע על הדת היהודית, ולמיטב שיפוטי גם להגיע למסקנות הנכונות (לשמור תומ"צ כמובן) 
הדתלשים של ימינו (לפחות ע"פ המדגם שאני מכיר..) יודעים שיש דת, אבל אין להם כוח לקיים, וגם לא לברר. וגם נניח שיש הבדל בין התקופות, מי אמר שזה גם אמור להשפיע על היחס שלנו כלפיהם? הם כופרים הלכה למעשה בקיומו של הבורא, בתורה, בנבואה, ובאמתת נבואת משה, אז למה הם אינם נחשבים ככופרים? לטעון שזו הלכה אנרכוניסטית זה יפה, אבל אפשר להגיד את זה על כל חלקי השו"ע בלי נימוקים, ולהצטרף לאחינו הדלתשים…

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

תינוק שנשבה אינו קשור לחוסר ידע. אין שום היגיון להגדיר זאת לפי הידע. אדם שיודע את כל התורה וגם גדל בבית דתי, אבל כעת לומד זאת כמו אדם שלומד תרבות אינדיאנית הוא תינוק שנשבה למהדרין. השאלה הרלוונטית היא האם הוא אנוס או לא, וזה לא נקבע לפי עובדה כזו או אחרת (כמו הידע שלו). זה נקבע לפי המודעות ולא לפי הידע.
הטענה שאם עושים שינוי אז לא נותר מהתורה כלום ואפשר לומר אותו דבר על כל התורה הוא דמגוגיה שמרנית. אפוקליפסה עכשיו. כל טייעון צריך להיבחן לגופו. אני העליתי נימוק הגיוני להפליא, ולגבי רוב שאר חלקי השו"ע לא תוכל להעלות נימוק דומה. ולגבי מה שכן – אז אין הכי נמי אומר זאת גם שם.
ובכלל, הרי לא עליי תלונתך. החזו"א אמר שכיום לא נוהגים דיני תוכחה ומומר וכו' כי אין מי שיודע להוכיח. וכך גם הראי"ה קוק ורוב ככל הפוסקים שמדברים על תינוקות שנשבו. יש מישהו מהפוסקים המרכזיים שסובר שההלכות הללו שציטטת נוהגות היום? אז למה עליהם אינך שואל אותו דבר? מה שאני טוען הוא שאותם פוסקים מתכוונים לסברא שלי, אלא שחלקם כבולים למינוח ההלכתי המקובל ולא מודעים לכך שהמציאות בימינו לא מתאימה למינוח ההוא. אבל לדעתי רובם מתכוונים ליסוד שלי.

השאר תגובה

Back to top button