לא תסור בירושלמי

שו"תקטגוריה: אמונהלא תסור בירושלמי
אורי שאל לפני 11 חודשים

בירושלמי סנהדרין פרק יא ה"ג נאמר לגבי זקן ממרא ש"דבר" זו אגדה. ז"א- יש סמכות לחכמים מצד לא תסור" גם בדברים שאינם הלכה(מופיע בהקשר של ההקבלה בין הירושלמי לבבלי במימרא זו באגרת ק"ג של הרב קוק). איך הרב שטוען שלא תסור בדברים כאלו זה חסר פשר, מסביר?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

הרמב"ם עצמו אומר זאת, וכך גם בגאונים ועוד. אבל מעבר לזה, זו סבר פשוטה. אגדה בד"כ עוסקת בעובדות ואין סמכות לגבי עובדות.
לכןם גם אם זה היה בירושלמי זה לא יכול להיות נכון ויש לדחותו. ובאמת בקה"ע שם כתב שאגדה זו הלמ"מ (וכנראה כוונתו ל"הגדה", כלומר דבר שעובר בהגדה מזה לזה).
ובפירוש עלי תמר שם פירט יותר וכתב שהבבלי חלוק:
דבר זו אגדה. בבבלי דבר זו הלכה. ועיין במאה"פ שיתכן שאף כאן הכוונה להלכה למשה מסיני שהוגד איש מפי איש. ואכן בגיטין פ"ב ה"ד רבי אושעיא רבא אמר לר"י נשייא באגדה דסבך מאן דיין לן, והיא הלכה גמורה בנוגע לגט אם בטלו מבוטל. וכתבתי שם שיתכן שקראו לפעמים אגדה להלכה שאינה מבוססת כל צרכו כשם מושאל, ור"ל מה שמגידים מפה לפה. וכזה מצינו שלפעמים אגדה קבועה נקראת הלכה כמו בספרי פרשת בהעלותך פיסקא ס"ט הובא ברש"י וישלח, אמר רשב"י בידוע הלכה עשו שונא ליעקב וכו'. וכן העיר ע"ז הגאון רצ"ח בהגהותיו לברכות ל"א, והביא גם מסנהדרין ק"ד, נתעלמה ממנו הלכה אבר אחד יש באדם וכו', עיין שם.

השאר תגובה

Back to top button