לגבי המאמר של מרים וייטמן

שו”תקטגוריה: מטא הלכהלגבי המאמר של מרים וייטמן
י' שאל לפני 2 שנים

שלום הרב
קראתי את המאמר של מרים וייטמן. אכן מאמר קשה. מה שאני לא מצליח להבין זה גם אם נאמר בפה מלא שרבי יהודה החסיד ותלמידיו אכן סברו כך, מה הם יעשו אם גמרות מפורשות? גם ההצעה השלישית של מרים וייטמן שאולי הם פסקו כדעה אחרת בבריתא היא הצעה מאוד קשה .
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 2 שנים

לגבי מה שהגמרות אומרות, אעיר שתי הערות: 1. לגמרא יש סמכות בהלכה ולא לגבי עובדות. ייתכנו טעויות שבעובדה. השאלה האם הכל ניתן מסיני היא שאלה שבעובדה. 2. רוב האמירות בגמרות ניתנות לפרשנות של אמירות נורמטיביות ולא היסטוריות. צריך להתייחס לכל התורה כאילו ירדה מסיני, אבל לא בהכרח שהיסטורית זה מה שהיה. 

 

י' הגיב לפני 2 שנים

שלוםהרב
קצת קשה לי לקבל את הטענה השנייה, כי להתיחס אל מה שכתוב בתורה כאילו הוא ניתן מסיני אפילו שחלק הוא לא ניתן גורע באופן משמעי מהתוקף האלוקי שלו. האם חוץ מאותם ראשנים במאמר יש עוד שסוברים כך או שהשאר סבורים כמו הרמב”ם שהכל ניתן מסיני?

מיכי צוות הגיב לפני 2 שנים

ומה לגבי הלכות שהתחדשו לאורך הדורות? להן יש תוקף? אם הפסוק “ואחות לוטן תמנע” נוסף לאחר זמן זה שובר את אמונתך? התוספת והעריכה נעשו כנראה גם הן על ידי נביאים על פי ה’, ולכן איני רואה בעיה עקרונית בזה.
כפי שכתבתי לך, כשאומרים שהכל ניתן מסיני בהחלט יכולים גם להתכוין לאמירה נורמטיבית ולא היסטורית. אבל איני חושב שזה משנה אלו ראשונים חשבו או לא חשבו כך.

השאר תגובה