לגבי ועשית הישר והטוב

שו”תקטגוריה: פילוסופיהלגבי ועשית הישר והטוב
אורן שאל לפני 6 שנים

שלום הרב ושבוע טוב,
 
במסכת בבא מציעא דף טז: כתוב:
דמדינא ארעא לא בעיא למיהדר, ומשום ועשית הישר והטוב בעיני ה’ הוא דאמור רבנן תהדר 
 
משתמע שלולא שהיה כתוב בתורה ועשית הישר והטוב, אז לכאורה לא היה מצופה מאיתנו לעשות את הישר והטוב. זה לכאורה יוצא נגד התפיסה שלך שמצופה מאיתנו לנהוג באופן מוסרי, גם אם לא היינו מצווים הלכתית לנהוג כך.
 
לכן, אני שואל למה הגמרא הייתה צריכה את הפסוק של “ועשית הישר והטוב” כדי לתרץ את הקביעה שהקרקע תחזור?
 
בברכה,

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 6 שנים

גם בלי קשר לגמרא הזאת אתה יכול לשאול על עצם הפסוק: למה הוא נחוץ? הפסוק הזה לא מצווה (ככל הידוע לי אף מונה מצוות לא מנאו) אלא מבטא ציפייה מאיתנו להיות מוסריים. במחברת הרביעית עמדתי על כך שגם החיוב המוסרי הוא בגלל שהקב”ה מצפה מאיתנו. אם כך, הפסוק מובא כמקור לזה שצריך לנהוג באופן מוסרי (וזה לא מקור הלכתי). מעבר לזה, זה גם יכול להיות שיגרא דלישנא. רוצים לומר שזה מטעמי מוסר ומבטאים זאת באמצעות פסוק.

Back to top button