להתחתן עם גויה

שו"תקטגוריה: הלכהלהתחתן עם גויה
נור שאל לפני 3 שנים

האם האיסור להתחתן עם גויה להלכה הוא דאורייתא או דרבנן?
כידוע האיסור 'לא תתחתן בם' הוא רק על שבעה עממין לרבנן דר"ש דלא דרשינן טעמא דקרא.
אם אינו דאורייתא מפני מה החמירו בו 'קנאים פוגעים בו', וגזרו רבות שלא יגיעו לידי כך?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים
נור הגיב לפני 3 שנים

מה המקור לאיסור מהתורה? הרי האיסור 'לא תתחתן בם' הוא רק לז' עממין [קידושין סח:], גם אם נראה מהתורה שאין זה מן הראוי, לכאורה אין ע"ז לאו מפורש

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

מי אמר שיש מקור ויש איסור מה"ת?
אגב, בפשט הסוגיא שם הדיון הוא על תפיסת קידושין ולא על איסור. לכן יש מקום להביא איסור ממקום אחר והוא לא יהיה דווקא בשבעה עממין. למשל לפי הרמב"ם כנראה יהיה איסור של ביטול עשה לפרות ולרבות בלי קידושין.
אמנם בהל' איסו"ב פי"ב ה"א הרמב"ם כותב שיש לאו דלא תתחתן בם. וראה כס"מ ונושאי כלים שם שיישבו את קושייתך. ובאמת הכס"מ הביא שלטור זה רק בשבעה עממין.
על חומרתו של האיסור גם אם אין בו לאו, ראה בלינק ששלחתי לך.

השאר תגובה

Back to top button