ליעבד כמר עביד

שו”תקטגוריה: כלליליעבד כמר עביד
EA שאל לפני 4 חודשים

האם לדעתך מה שאומרים ״ליעבד כמר עביר וליעבד כמר עביד״ זה רק על הגמרא ורק בנוגע לתחום ההלכתי ? כי פעמים רבות אתה אומר דברים ואתה מבסס אותם על מה שכתב הרמבם למשל, (למשל בנוגע לאמונה עם מקף להתחייבות דתית), ומאידך אתה אומר שאתה לא חייב להסכים עם מה שכותב הרמבם ולא מפריע לך לחלוק עליו (דבר שאני מסכים עם זה). אז להחליט, להאמין למה שכותב הרמבם או לא ? או אולי אתה חושב שאתה יכול לקבל דבר אחד שלו ולדחות דבר אחר שלו ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

בהחלט. אני לא נסמך על הרמב”ם אלא מביא אותו כתנא דמסייע. זו גם סברא שלי.
עבד כמר עבד נאמר רק בסוגיות מסוימות (דומני רק שתיים בש”ס), ויש פוסקים רבים שאומרים שאין לעשות כן מדעתנו. אמנם בתוס’ ב”ב סג כתבו שזהו כלל בכל מקום שלא הוכרע. ראה במאמרי על האוטונומיה בפסיקה:
https://mikyab.net/%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94 

EA הגיב לפני 4 חודשים

בסדר. עכשיו בנוגע לנושא הזה, אמרת (ובצדק) שאין לחכמים (ואפילו לסנהדרין) סמכות לגבי עובדות אלא רק לגבי הלכות (נורמות). אבל במקרה שהעובדה תלויה בהלכה, למשל כל החשבונות שעושים הפוסקים לדעת מתי זה יום מתי זה לילה מתי זה שקיעת החמה וכו וכו, כל אלו הן עובדות ואעפכ יש לחכמים סמכות להגיד לנו מתי הזמנים בדיוק!?

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

אין להם סמכות לגבי עובדות, גם כאשר מדובר בבסיס לקביעות הלכתיות. אם השתכנעת שהם טועים ההלכה בטלה (ולדעתי כפי שכתבתי בטרילוגיה לא צריך אפילו בי”ד כדי לבטלה). כך הוא המצב לגבי הריגת כינה. אלא שברוב המקרים לא מדובר באמת בקביעה עובדתית פשוטה. השאלה מתי זה יום היא שאלה של הגדרה, ממתי מוגדר יום, ולא שאלה של עובדה. וגם בבי”ד שדנים בין שני בע”ד הם מבררים עובדות, ופסק דינם מחייב את הצדדים גם בקביעות העובדתיות כמובן. גם אם יבואו לפניהם מומחים משני הצדדים הדיינים הם שיכריעו מי “צודק” (לפחות לגבי פסק ההלכה. לא מדעית כמובן). אגב, כך הוא גם בבתי משפט חילוניים.

שמערל בערל הגיב לפני 4 חודשים

אז לפי זה, האם ניתן לבטל קביעת בית דין לעניין עיבור השנה או קידוש החודש אם לדעתי הם טועים?
הרי לפי דרשת הפסוק “אשר תדרשו אתם” וקרינן אתם – אפילו שוגגים ואפילו מזידין!!
ואף במה שמצינו שרבי יהושע חלק בתחילה על רבן גמליאל בעניין קידוש החודש הרי הוא התכוון לנהוג לחומרא כשתי השיטות אבל לא לבטל את דעת ר”ג.

מיכי הגיב לפני 4 חודשים

ענית בעצמך. ספציפית לגבי לוח השנה יש לסנהדרין סמכות אפילו מזידים. שם אין משמעות לטעות שלהם.

השאר תגובה