לפרש אחרת

EA שאל לפני 3 חודשים

כאשר אתה מגיע למסקנה שהקב״ה לא שולט על מעשים שתלויים בבחירה אנושית, האם אתה חייב לנסות לפרש אחרת את המקורות של חזל שבהם רואים השגחה אקטיבית ? האם לא יעיל וישר יותר להיגד ״נכון הם חשבו שהקב״ה שולט על הכל אבל זה היה אמונה פסולה שאין לה בסיס אחרי ניתוח הגיוני של המאה ה21, הם פשוט טעו וזה לא נורא מה קרה״ ?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

בהחלט. גם עשיתי זאת. ןמשל לגבי המשנה והגמרא על תפילת שווא

Back to top button