מאכולת רצופה

שו"תקטגוריה: עיון תלמודימאכולת רצופה
שמואל ב שאל לפני 2 חודשים

נדה נח כתוב שאין תולין במאכולת יותר מגריס ולכאורה מונח פה הנחה שאפילו שיכול להיות שבכתם גדול זה שני מאכולות שיתחברו לכתם גדול אחד לא אומרים כי זה לא מסתבר שבדיוק שניהם יתמעכו באותו מקום ואם כן למה במאכולת  רצופה הגמרא אומרת שכן תולין אפילו בגריס ועוד כי אמרים דל מהכא את הגריס של המאכולת רצופה נשאר פה עוד של מאכולת אחרת      והשאלה הרי לכאורה זה אותו רמת אי הסתברות לומר ששני מאכולות נפגשו באותו מקום מה זה משנה אם ראיתי מאכולת רצופה זה לכאורה לא משנה את הסתברות (זה נראה לי ממש דומה למכתש הפגז)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

יש הבדל בין הסיכוי שיהיו שתי מאכולות צמודות לבין הסיכוי בהינתן מאכולת אחת שתתמעך באותו מקום עוד מאכולת. הראשון קטן והשני לא. מעבר לזה, כאן תמיד  יש את האפשרות שהדם הוא  מהמקור ואינו של מאכולת. לכן תמיד יש להשוות את הסיכויים לסיכוי שזהו דם מהמקור.
בלחם ושמלה קצ, יב, כתב ששיעור מאכולת אינו דווקא גריס אלא גם יותר, ומה שתולים רק עד גריס הוא מפני שבפחות מגריס לא סביר שהוא דם נידה ולכן תולים במאכולת. יתר על כך, מניחים שזהו דם נידה. אין כאן הנחה שיש כמה  מאכולות. ולפי זה אין כאן חשש לב' מאכולות אלא למאכולת גדולה. ולכן ברצופה כן תולים, כי שם כל חלק הוא פחות מגריס ויכול להיתלות במאכולת.

השאר תגובה

Back to top button